Mezinárodní Komunistická Strana Tisk v češtině

 
JEDNOTNÝ A NEMĚNNÝ SOUBOR STRANICKÝCH TEZÍ

V JINÝCH JAZYCÍCH: anglicky, italsky, španělsky, francouzsky, německy, portugalsky, turecky, srbochorvatsky, urdsky

 

Úvodní poznámka k přetisku Tezí z let 1976 a 1998