International Communist Party icparty@interncommparty.org

MEZINÁRODNÍ KOMUNISTICKÁ STRANA

Co odlišuje naši Stranu:
   – Linie vedoucí od Marxe k Leninovi, k založení Třetí internacionály a zrodu Komunistické strany Itálie v Livornu v roce 1921, k boji italské komunistické levice proti moskevské degeneraci a k zavržení lidových front či partyzánských bloků;
   – Usilovná práce na obnově revolučního orgánu a doktríny, v kontaktu s dělnickou třídou a mimo osobní či volební politikaření.

Jednotný a neměnný soubor stranických tezí Život strany Naše adresy Nové texty v různých jazycích Kdo jsme a co chceme
V JINÝCH JAZYCÍCH: anglicky, italsky, španělsky, francouzsky, německy, portugalsky, polsky, japonsky, rusky, srbochorvatsky, turecky, řecky, urdsky, arabsky, hebrejsky

INTERVENCE
 
První máj 2023: Ne buržoaznímu militarismu - Na bezpodmínečnou obranu dělnické třídy

8. března 2023: Je to kapitalismus, který ženám brání v osvobození

2022
2021
HISTORICKÉ TEXTY