MIĘDZYNARODOWA PARTIA KOMUNISTYCZNA
International Communist Party icparty@interncommparty.org

Co wyróżnia naszą partię:
– Niezmienna linia ideologiczna sięgająca od Marksa do Lenina, założenia III Międzynarodówki i narodzin Komunistycznej Partii Włoch w Livorno 1921, do walki włoskiej Lewicy Komunistycznej przeciw moskiewskiej degeneracji oraz odrzucenia frontów ludowych i ruchów oporu;
– Ciężka praca nad przywróceniem doktryny rewolucyjnej i organu partyjnego pozostającego w kontakcie z klasą robotniczą, poza sferami politykowania oraz elektoralizmu.
JEDNOLITA I NIE­ZMIEN­NA ZESTAW TEZ PARTYJNYCH CO WY­RÓŻ­NIA NASZĄ PARTIĘ Dzia­łal­ność partii Gdzie się z nami skon­tak­to­wać
 
NAJNOWSZE WPISY
We wszystkich językach
 
Życie partyjne
- Kryzys w Rosji: Niech potworne państwa kapitału upadną na ziemię
- Pierwszy maja 2023 r. - Nie dla burżuazyjnego militaryzmu - Dla bezwarunkowej obrony klasy robotniczej
- 8 marca 2023 r. - To kapitalizm uniemożliwia wyzwolenie kobiet
- Kapitalizm Potrzebuje Wojny Armie rządowe i „ludowy opór” są wykorzystywane przeciwko klasie robotniczej, 2022
- Wojna czy Rewolucja, 1980
 
Teksty w języku polskim
- Tezy parlamentaryzmie, 1920
- Program partii, 1921
- Partia i klasa, 1921
- Partia i akcja klasowa, 1921
- Reguła demokratyczna, 1922
- Raport na temat faszyzmus, 1922
- Niech żyje Komuna Warszawska!, 1944
- Dyktatura proletariacka i partia klasowa, 1951
- Manewry imperialistów na Ukrainie przygotowania do następnej wojny światowej, 2014
- Proletariat na Ukrainie musi walczyć zarówno przeciwko rosyjskim jak i zachodnim frontom imperialistycznym oraz o jutrzejsza Międzynarodowa Rewolucje Komunistyczna, 2014
- Ukraina stare nacjonalizmy uzywane do maskowania konfliktow miedzyimperialistycznych, 2014
- Manewry wojenne w Europie, 2014
- Homoseksualizm i transpłciowość a komunizm, 2022