Enternasyonal Komünist Partisi


2022
Sri Lanka’da Proletarya Burjuva Devletine Karşı Savaşıyor
Ancak Hala Gerçek Bağımsız Sınıf Organlarından Yoksun


Bu yılın Mart ayından bu yana Sri Lanka, 1948’deki bağımsızlıktan bu yana yaşanan en kötü krize gömülmüş; nüfusun büyük bir kısmı, küçük burjuvazi ve proletarya, polise, orduya ve iktidardaki kayırmacı Rajapaksa ailesine karşı giderek şiddetlenen bir mücadeleye kilitlenmiş durumda.

Ancak krizin asıl sorumlusu bu "figüranların" ötesinde yatmaktadır - devlet liderlerinin değiştirilmesi, tüm partilerden oluşan bir "halk gücü" hükümetinin (bölgedeki oportünist burjuva solunun çoğunun ebedi parolası) kurulması ve herhangi bir sayıda reform, krizin gerçek temel nedenine, ızdıraplı çürüme evresine girmiş bir kapitalizme dokunmaya bile başlayamaz.

Bu nedenle, kapitalizmin neden olduğu sorunları yalnızca proletaryanın devrimci eylemi, burjuva devletini devirmesi ve kendi diktatörlüğünü kurması çözebilir. Ancak buna rağmen, proletarya hareket içinde son derece pasif kalmış ve hareket ezici bir çoğunlukla orta sınıf, küçük burjuva bir karakter edinmiştir.


Sri Lanka’da Neden Kriz Var?

Burjuva ekonomistleri ve oportünist muhalefet, sanki kriz kapitalizmin içsel çelişkilerinin bir sonucu değilmiş de sadece kapitalist ekonominin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyormuş gibi, krizi "kötü yönetimin bir sonucu" olarak adlandırmaktadır. Sri Lanka’nın ikiz açık ekonomisi olduğuna, yani ulusal harcamalarının ulusal gelirini aştığına ve yetersiz miktarda ticarete konu mala sahip olduğuna işaret ediyorlar.

Sri Lanka yıllardır istikrarsız bir durumdadır. İç savaşın 2009’da sona ermesinden bu yana, sadece Tamil azınlığı acımasızca ezilmekle kalmadı, aynı zamanda devlet, sürekli bir baskı durumu sağlamak için isyanı kullandı, insanlar “kaybedildi” ve iktidardaki Rajapaksa ailesinin kişisel himaye politikalarıyla en kötü yolsuzluk ve kayırmacılığı yapma ve nüfus üzerindeki kontrolünü sürdürmek için ırksal ve etnik gerilimleri körükleme yeteneğine sahip olması, milliyetçiliğin burjuva ve karşı-devrimci doğasını gözler önüne serd,.

Rajapaksa ailesi, yarı-sömürge yönetici kliklerin tipik bir örneği olarak, vurguncu tarzda büyük vergi kesintileri uyguladı ve bu da devasa bütçe açığı artışlarına yol açtı. Bu durum, 2010 ile 2020 yılları arasında iki katından fazla artacak olan son derece hızlı bir borç artışıyla birleşti. Sri Lanka’nın yıl sonuna kadar borçlulara 4 milyar dolar ödemesi gerekiyor. Bu büyük ölçüde, yarı-sömürge ülkeyi, en iyi örneği Hambantota limanı olan, artık iyi bilinen borç tuzaklarından birine çeken Çin emperyalizminin sonucuydu.

Ülkede ayrıca, tarımsal sermayenin yeniden değerlenmesini amaçlayan ve ekinlerin terk edilmesine yol açan kapitalist bir maceranın sonucu olan organik tarıma sıçrama ile büyük ölçüde şiddetlenen devasa gıda krizi de var. Sri Lankalılar bunu "insan yapımı bir felaket" olarak adlandırdı. Şu anda %30 civarında seyreden gıda enflasyonu daha da kötüye gidiyor.


Burjuva Hükümetinin COVID’e Militarist Tepkisi

Sri Lanka’da halkın öfkesi durup dururken ortaya çıkmadı: 2021’in başında hükümet okullara 20.000’den fazla asker konuşlandırarak askeri sokağa çıkma yasağı başlattı. Bu görünüşte bir "COVID tecriti" idi, gizemli bir şekilde hiçbir zaman sağlık önlemleriyle takip edilmeyen bir COVID tecriti. Bu militarist tepkinin sınıf mücadelesini bastırmak için sadece bir bahane olduğu gerçeği, deyim yerindeyse "maske düştüğünde" ve hükümet Mart ayında parlamentoyu feshedip iktidarını sağlamlaştırmak için yasama seçimleri çağrısı yaptığında ortaya çıktı.

UNICEF’in bir araştırmasına göre, bu süreçte kentsel hane halkı geliri %37, kırsal hane halkı geliri %30 ve plantasyon sektörü hane halkı geliri %23 oranında düştü. Ve bu, hükümet liderleri kendi küçük lüksleri için fahiş miktarlarda para harcarken oldu!

Rejim sendikalarının liderleri ve Tamil milliyetçisi liderler de dahil olmak üzere burjuva sol "muhalefetin" bu militarizasyonu ve hükümetin işçileri işyerinin kıyma makinesine geri gönderme tercihini tamamen desteklediğini ve sayısız ölüme yol açtığını ve bunların hepsinin ikinci emperyalist dünya savaşının sona ermesinden bu yana oportünizmin parolası olan "ulusal ekonominin yeniden inşası" adına yapıldığını belirtmek gerekir. Burjuva muhalefetinin işçilerin bağımsız çıkarlarını savunmadığı, aksine sözde karşı çıktıkları devlet mekanizmasına tamamen entegre oldukları açıktır.

Ancak Sri Lanka işçilerinin bunu sineye çekmemesi dikkat çekicidir: bu önlemlere tepki olarak, öğretmenler ve demiryolu işçileri de dahil olmak üzere pek çok işçi işe gitmedi ve dekonfinansmanın ilk gününden itibaren hazır giyim işçileri, petrol işçileri ve biraz daha önce hindistan cevizi plantasyon işçileri greve gitti.

Kasım ayına gelindiğinde öğretmenler okulların askerileştirilmesine karşı ve kendi çalışma koşulları için 4 aydır grevdeydiler ve aynı ay içinde gaz fiyatlarındaki meşhur artış kıtlığı tüm nüfus için bir sorun haline getirdi. Demiryolu işçilerinin grevleri yoğunlaştı ve Aralık ayında sağlık çalışanları da çeşitli bölgelerdeki yaklaşık 1.500 tesiste büyük grevlerle greve katıldı.

Bu yılın Mart ayında protestolar başlamadan hemen önce, Şubat ayında 500’den fazla sağlık tesisinde grev dalgası yaşandı ve hükümet grev yasağı getirerek grevleri bastırdı. İşçiler Mart ayında hükümetin kararnamelerini aşan yeni grevlerle karşılık verdi.

Mart ve Nisan ayları arasında, Ukrayna’daki emperyalist çatışma nedeniyle enflasyon ve kıtlığın yol açtığı düpedüz açlık tehdidiyle birlikte, başlangıçta çok küçük ama hızla büyüyen protestoların patlak verdiğine tanık olduk.


Emperyalist Savaş Her Yerde Proletaryayı Etkiliyor

Büyük emperyalist çatışmalar sadece savaşın kıyma makinesine atılan askerlere ya da savaşan ülkelerin hızla yoksullaşan ve temel ihtiyaçları için verdikleri mücadeleler burjuva devlet tarafından savaş baskısının parolası olan "vatanı kurtarma" bahanesiyle acımasızca ezilen işçilerine ölüm ve acı getirmez.

Emperyalist çağın ekonomisi tamamen birbirine bağlıdır ve bu nedenle büyük bir emperyalist çatışma her yerde şok dalgaları yaratacaktır. Ukrayna çatışması daha şimdiden ABD ve Avrupa’da büyük gaz kıtlıklarına yol açtı, gıda üretimi yetersiz olan yarı-sömürge ülkelerde yaklaşan kıtlıklarla bağlantılı ve Sri Lanka da farklı değil.

Ukrayna savaşı Sri Lanka’nın büyük petrol ithalat maliyetleri ve turizm gelirlerinde (ekonominin çok önemli bir parçası) devasa bir düşüşle sonuçlandı, yakıt sıkıntısını daha da kötüleştirdi ve elektrik kesintileri günde 7 saate kadar uzadı. Çatışmaların bir sonucu olarak benzin istasyonlarındaki fiyatlar neredeyse %50 arttı ve bu da elbette mücadeleyi arttırdı.

Burjuva devletinin çözümü IMF’ye, yani emperyalizme başvurmak oldu. Bu burjuvaziyi kurtarabilir ama Sri Lanka halkını sefaletten ve yoksullaşmadan kurtarmayacaktır. Dünyayı emperyalizmin katliamından ve getirdiği sefaletten ancak proletaryanın bağımsız sınıf mücadelesi kurtarabilir.


Proletarya Tüm Bunların Neresinde?

Ancak Sri Lanka proletaryası, daha önceki mücadelelerinin ülkeyi felç etmesine ve hükümeti zor durumda bırakmaya muktedir olduğunu göstermesine rağmen, bu yılın başlarında Kazakistan’daki ayaklanmada olduğu gibi, mevcut ayaklanmada başı çekmedi.

Hareketin öncüsü, rahat bir orta sınıf varoluş hayallerinin tamamen buharlaştığını gören köylülük ve artık yoksullaşmış küçük burjuvazidir; işçiler ise bu amorf sınıflar arası öfkenin karışık ve çelişkili slogan ve taleplerine eşlik etmekle yetinmişlerdir.

Bunun sorumlusu her şeyden önce rejimin sendika liderleridir: yaklaşık bir ay boyunca harekete, proletaryayı küçük burjuvaziyi ezdiğinden daha fazla ezen korkunç koşullara hiçbir tepki verilmedi. İşçilere sadece işlerine geri dönmeleri söylendi, ta ki 28 Nisan’da, bu sınıf mücadelesi patlamasından tam bir ay sonra, 1.000 sendikadan oluşan bir koalisyon nihayet sadece bir gün sürecek bir "genel greve" izin verene kadar!

Grev, işçilerin kendi ihtiyaçları için mücadele etmeye fazlasıyla istekli ve arzulu olduklarını gösteren kitlesel bir katılım gördü. Ancak bu mücadele ancak proleter ayaklanmayla, iktidarın burjuvaziden alınmasıyla sonuçlanabilir ve eski korporatist faşist rejim sendikalarının organik halefleri olan rejim sendikalarının liderlerinin daha fazla korktuğu bir şey yoktur.

Militan bir Rus sendikasının konuyla ilgili raporuna göre:
     - 28 Nisan’da Tüm Seylan Birleşik Öğretmenler Sendikası 240.000 öğretmen ve 16.000 okul müdürünü sokaklara döktü - 28 Nisan’da 18 kamu ve özel bankanın çalışanları greve katıldı
     - 6 Mayıs’ta Demiryolu Sendikaları Birliği’ne bağlı 40 sendika grevlere katıldı ve ülkedeki tren trafiğini 24 saat boyunca durdurdu
     - Göç ve Göçmenlik Çalışanları İttifakı üyeleri havaalanlarında üst düzey yetkililerin ülkeye giriş ve çıkışlarını durdurdu

Grevciler, cumhurbaşkanı ve başbakanın derhal istifasını ve tüm siyasi partilerden oluşan bir koalisyon hükümeti kurulmasını talep etti. Bu talepler Daily Mirror tarafından yapılan bir ankette katılımcıların %98’i tarafından desteklendi. Tüm Seylan Ulaştırma İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Sepala Liyanage, tüm çalışanların bir halk hükümeti kurulması için greve katılmaya davet edildiğini söyledi.

Rejim sendikalarının proletaryayı kendi ihtiyaçları için mücadeleye yönlendirmekten ziyade, daha önce militarizasyonunu destekledikleri burjuva hükümetinin yerine, kriz konusunda hiçbir şey yapamayacak, aynı derecede baskıcı olacak ama belki de mücadele eden Sri Lanka halkını kandırmakta daha iyi olabilecek başka bir "solcu" burjuva hükümetini geçirmek için işçi sınıfını kendi politikaları doğrultusunda kullandıkları açıktır.

Bu nedenle, Sri Lanka işçi sınıfının, mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi örgütlemeye çalışacak ve proleter eylem cephesi önderliğinde bir genel greve doğru rejim sendikalarındaki işçilerle birlikte grev yapmaya çalışacak kendi mücadeleci ekonomik sınıf mücadelesi organlarını - militan sendikaları - geliştirmesi hayati önem taşımaktadır.


Mücadelenin Olağanüstü Dayanıklılığı

Mücadele aylardır devam ediyor ve protestocular zerre kadar geri adım atmadılar: polisle savaştılar, kuşatmayla savaştılar ve orduyla savaştılar. Başlangıçta tamamen barışçıl olduğunu ilan eden protestocular, hükümetin şiddetle bastırma girişimlerine karşı inanılmaz bir direnç göstererek askerlere, polise saldırdı ve hatta cumhurbaşkanının evine girmeye çalıştı.

Hükümetin lümpenproletarya üyelerini "hükümet yanlısı protestocular" olarak alaycı bir şekilde kullanarak protestoculara şiddetle saldıran bir güruh oluşturduğu 9 Mayıs’taki sert bir baskının ardından, güruh işçiler, köylüler ve küçük burjuvazi tarafından püskürtüldü. Hareket daha sonra geri adım atmadı ve devam etti. Artık gelecekte bu tür pasifist yanılsamaların kazanmak için yeterli olmayacağını fark etmiş olabilir.

Nihayetinde kesin olan şey, şu anda hareketin hala orta sınıflar tarafından kontrol edildiği, işçilerin çoğunlukla pasif olduğu ve rejimin sendikalarını takip ettiği ve bu nedenle, işçiler hareketin liderliğini üstlenmedikçe, Kazakistan’daki ayaklanmayla aynı yüksekliklere ulaşamayacağıdır.

Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi, protestocular arasında kayda değer bir partizan olmama durumu söz konusudur; protestocuların birçoğu burjuva partilerinden hiçbirine üye değildir, tüm "muhalefet" partileri hareketi kendi amaçları doğrultusunda kontrol etmekte başarısız olmuş ve liderlik böylece ademi merkeziyetçi ve bağımsız kalmıştır. Her halükarda tüm burjuva partilerinin reddedilmesi, gelecekteki gelişmeler için iyiye işaret eden olumlu bir etmendir.

Sri Lanka işçi sınıfının kendi sınıf mücadelesi organlarını oluşturması gerektiği açıktır, böylece bu tür bir krize yakalandığında ve "barışçıl" zamanlarda kapitalizmin genel kemik kırıcı eziyetinin yanı sıra, kendini savunabilir ve durum kendini sunduğunda devrimci saldırıya geçebilir. Ekonomik mücadeleler için bağımsız militan sendikalar kurmalı ve siyasi hareketler için proletaryanın devrimci partisi, Enternasyonal Komünist Partisi içinde militanlaşmalıdır. Ciddi bir ekonomik sorunun çözümünün yalnızca siyasi olabileceği bir durum ile karşı karşıyayız: çözüm için tek seçenek burjuvazinin devrilmesi.