International Communist Party icparty@interncommparty.org

ENTERNASYONAL KOMÜNİST PARTİSİ

Süreli yayinlar
- “Komünist Parti
Bölünmez ve Değişmez Parti Tezleri Bütünü Endeksler ve Arama Ad­res­le­ri­miz Kro­no­lo­jik sıraya göre listele Biz Kimiz ve Ne İs­ti­yo­ruz
 

Partimizin ayırt edici özellikleri:
     - Marx’tan Lenin’e, Üçüncü Enternasyonal’in ve İtalya Komünist Partisi’nin kuruluşuna, oradan İtalya Komünist Solu’nun Moskova’daki yozlaşmaya karşı mücadelesine, halk cephelerinin ve direniş örgütleri koalisyonlarının reddine ilerleyen hat;
     - Kişisel siyaset ve seçim manevraları alanının dışında, işçi sınıfıyla temas halinde devrimci doktrini ve parti organını restore etmek için verilen çetin çaba.


PARTİ HAYATI

İtalya’da partinin sendikal yönelimi, 1979-1992
1 Mayıs 2023: İşçi Sınıfının Kayıtsız Şartsız Savunulması İçin - Burjuva Militarizmine Hayır
– “Komünist Parti” s.3, Mayıs - pdf
– 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü: Kadınların Özgürleşmesini Engelleyen Kapitalizmdir
– “Komünist Parti” s.2, Mart - pdf
2022
– “Komünist Parti” s.1, Aralık - pdf
Fransa’daki işçi mücadeleleri, Eylül-Kasım
ABD: Demiryolu çatışması doruk noktasına yaklaşıyor
Birleşik Krallık Sendikalar Kongresi İşçi Militanlığını Önlemek İçin Mücadele Ediyor
Ukrayna Bütün Dünyadır, 2022
İran İşçi Sınıfı Gıda Krizine Karşı Ayakta
Eşcinsellik-Translık ve Komünizm: Kısa Tarihsel Notlar, 2022
Sri Lanka’da Proletarya Burjuva Devletine Karşı Savaşıyor, 2022
İtalya, SI Cobas ve USB Liderleri Tutuklandı: İşçileri Patronların ve Devletin Saldırılarına Karşı Korumanın Tek Yolu Birleşik bir Sınıf Sendikası Cephesidir
Ukrayna-Rusya: Bu Emperyalist Bir Savaştır
Ukrayna ve Faşizm Sorunu
Arabulucu Olarak Türkiye
– Savaşa Karşı Bir Mayıs - pdf
Savaş zamanında bir 8 Mart 2022
Kapitalizmin savaşa ihtiyacı var: Devlet orduları ve "halk direnişi" işçi sınıfına karşı kullanılıyor
Türkiye’de Sınıf Mücadelesi Yükselişte
– Ukrayna: Kapitalizm Savaştır - Savaşı Durdurmak İçin İşçi Sınıfı Kapitalizmi Devirmelidir
Solcu Partiler Cephesi Taktiği Karşı-Devrimci Bir Politikadır
Kazakistan’da İşçi Sınıfı Nelere Kadir Olduğunu ve Ne Yapacağını Gösterdi
– Türkiye’de Proletarya için Savaş ve Açlık Kapıda
2021
Pire/Atina Konteyner Limanında Grev
İstanbul İşçi-Emekçi Mitingi: Tavandan Birleşik Cephe Çözüm Değil
İsrail-Filistin: Burjuva Devletler Adına Savaş - Ulusal Baskı - Sadece Tek Bir Sınıfsal ve Devrimci Çözüm Var
1 Mayıs 2021: Komünizm! - Pdf
İstanbul’da Belediye İşçilerinin Sosyal Demokrat Patronlara Karşı Grevi
8 Mart 2021, Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü Kadın Özgürlüğü İçin! Komünizm için!
2020
Irkçılık Kapitalist Düzeni Korur - Onu Yalnızca İşçi Sınıfı Yok edebilir, Mayıs 2020
1 Mayıs, 2020 - Yalnızca kendisini hayatta tutmakla ilgilenen dünya kapitalizmi, işçi sınıfını sömürüyor ve salgına terk ediyor - Kapitalizm her yerde devrilmelidir
Türkiye’de Sınıf Mücadelesinin Son Kırk Yılı: 1980’den 2020’ye Genel Bir Bakış
Koronavirüs - Küresel Salgın Sınıflar Üstü Değil, 2020
2019
1 Mayıs, 2019
TARİHSEL METİNLER

– Marx-Engels, Komünist Parti Manifestosu, 1848
Uluslararası Emekçiler Birliği (Birinci Enternasyonal):
   - 1864, Geçici Tüzük
   - 1871, Londra Konferansı, İşçi Sınıfının Siyasi Eylemine İlişkin Karar
   - 1872, Lahey’de Gerçekleştirilen Genel Kongre, Tüzük Üzerine Karar
İrredentizm, 1914
– 1915 – Lenin, Emperyalist Savaş Üzerine Kararlar
Üçüncü (Komünist) Enternasyonal, Birinci Kongre:
   - Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine Tezler, 1919
Üçüncü (Komünist) Enternasyonal, İkinci Kongre, 1920:
   - Proleter Devrimde Komünist Partinin Rolü Üzerine Tezler
   - Milli Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler - Ek Tezler
   - Komünist Enternasyonal’e Katılma Şartları
   - ISP, Çekimser Komünist Fraksiyonun Tezleri, 1920
   - İSP’nin Çekimser Komünist Fraksiyonunun Sunduğu Parlamentarizm Üzerine Tezler, 1920
– İtalya Komünist Partisi:
   Parti ve Sınıf, 1921
   Parti ve Sınıf Eylemi, 1921
Parti Programı, 1921-1948
– K.E., 4. Kongre: İtalya Komünist Partisi’nin Sunduğu Tezler, 1922
Demokratik İlke, 1922
İşçi Sınıfının Devrimci Partisinin Doğası, İşlevi ve Taktikleri, 1945
– 1926’ dan 1940’ a Komintern’in Taktikleri, 1946
– Devrimci Marksist Hareketin Uluslararası Yeniden, Örgütlenmesi İçin Çağrı, 1949
Diyalektik Yöntem Üzerine, 1950
Partinin Karakteristik Tezleri, 1951
Proleterya Diktatörlüğü ve Sınıf Partisi, 1951
Marksist Devrimci Teorinin Organik Tarihsel Temsiline Katkılar, 1952
Varşova Komünü’nü Hatırlamak, 1954
– Sömürge Sorunu: İlk Bilanço, 1957
Çin Sorunu Üzerine Tezler, "Marsilya Tezleri", 1964
Örgütlenme Sorunu Üzerine Tezler Hakkında Notlar, 1964
Halk Cephesi Gerçekte Neydi?, 1965
Genel Durum Tarihsel Olarak Elverişsizken Partinin Organik Faaliyetleri Üzerine Düşünceler, 1965
Dünya Komünist Partisi’nin Tarihsel Görevi, Eylemi ve Yapısı Üzerine Tezler, 1965
Dünya Komünist Partisi’nin Tarihsel Görevi, Eylemi ve Yapısı Üzerine Tezlere Ek, 1966
– Bir Devrimin Bilançosu - Rusya’daki Karşı-Devrime Dair Sahte Dersler - Troçkist “Ders”, 1967
Endonezya’nın Kanlı Deneyiminde Emperyalizm ve Sömürge Halklarının Mücadeleleri, 1967
Rusya Neden Sosyalist Değil, 1970
Partiye Katılmak, 1974
Kadınların Ezilmesi ve Komünist Devrim, 1979
Emperyalist Savaşlar Üzerine Parti Tezleri ve Klasik Değerlendirmeleri, 1989
Doğa ve Komünist Devrim, 1990
Marksizm, Hukuk ve Devrim Üzerine, 2003
Lenin, Organik Merkeziyetçi, 2021