International Communist Party icparty@interncommparty.org

ENTERNASYONAL KOMÜNİST PARTİSİ

Bölünmez ve Değişmez Parti Tezleri Bütünü Parti hayatı Adresle­rimiz Kronolojik sıraya göre listele Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz
 

Partimizin ayırt edici özellikleri:
     - Marx’tan Lenin’e, Üçüncü Enternasyonal’in ve İtalya Komünist Partisi’nin kuruluşuna, oradan İtalya Komünist Solu’nun Moskova’daki yozlaşmaya karşı mücadelesine, halk cephelerinin ve direniş örgütleri koalisyonlarının reddine ilerleyen hat;
     - Kişisel siyaset ve seçim manevraları alanının dışında, işçi sınıfıyla temas halinde devimci doktrini ve parti organını restore etmek için verilen çetin çaba.


MÜDAHALELER

Sri Lanka’da Proletarya Burjuva Devletine Karşı Savaşıyor, 2022
İtalya, SI Cobas ve USB Liderleri Tutuklandı: İşçileri Patronların ve Devletin Saldırılarına Karşı Korumanın Tek Yolu Birleşik bir Sınıf Sendikası Cephesidir
Ukrayna-Rusya: Bu Emperyalist Bir Savaştır
Ukrayna ve Faşizm Sorunu
Arabulucu Olarak Türkiye
– Savaşa Karşı Bir Mayıs - pdf
Savaş zamanında bir 8 Mart 2022
Kapitalizmin savaşa ihtiyacı var: Devlet orduları ve "halk direnişi" işçi sınıfına karşı kullanılıyor
Türkiye’de Sınıf Mücadelesi Yükselişte
– Ukrayna: Kapitalizm Savaştır - Savaşı Durdurmak İçin İşçi Sınıfı Kapitalizmi Devirmelidir
Solcu Partiler Cephesi Taktiği Karşı-Devrimci Bir Politikadır
Kazakistan’da İşçi Sınıfı Nelere Kadir Olduğunu ve Ne Yapacağını Gösterdi
– Türkiye’de Proletarya için Savaş ve Açlık Kapıda
Pire/Atina Konteyner Limanında Grev
İstanbul İşçi-Emekçi Mitingi: Tavandan Birleşik Cephe Çözüm Değil
İsrail-Filistin: Burjuva Devletler Adına Savaş - Ulusal Baskı - Sadece Tek Bir Sınıfsal ve Devrimci Çözüm Var
1 Mayıs 2021: Komünizm! - Pdf
İstanbul’da Belediye İşçilerinin Sosyal Demokrat Patronlara Karşı Grevi
8 Mart 2021, Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü Kadın Özgürlüğü İçin! Komünizm için!
Irkçılık Kapitalist Düzeni Korur - Onu Yalnızca İşçi Sınıfı Yok edebilir, Mayıs 2020
1 Mayıs, 2020 - Yalnızca kendisini hayatta tutmakla ilgilenen dünya kapitalizmi, işçi sınıfını sömürüyor ve salgına terk ediyor - Kapitalizm her yerde devrilmelidir
Koronavirüs - Küresel Salgın Sınıflar Üstü Değil, 2020
1 Mayıs, 2019


RAPORLAR

Türkiye’de Sınıf Mücadelesinin Son Kırk Yılı: 1980’den 2020’ye Genel Bir Bakış
TARİHSEL METİNLER

– Marx-Engels, Komünist Parti Manifestosu, 1848
Uluslararası Emekçiler Birliği (Birinci Enternasyonal):
   - 1864, Geçici Tüzük
   - 1871, Londra Konferansı, İşçi Sınıfının Siyasi Eylemine İlişkin Karar
   - 1872, Lahey’de Gerçekleştirilen Genel Kongre, Tüzük Üzerine Karar
– 1915 – Lenin, Emperyalist Savaş Üzerine Kararlar
Üçüncü (Komünist) Enternasyonal, Birinci Kongre:
   - Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine Tezler, 1919
Üçüncü (Komünist) Enternasyonal, İkinci Kongre, 1920:
   - Proleter Devrimde Komünist Partinin Rolü Üzerine Tezler
   - Milli Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler - Ek Tezler
   - Komünist Enternasyonal’e Katılma Şartları
   - ISP, Çekimser Komünist Fraksiyonun Tezleri, 1920
   - İSP’nin Çekimser Komünist Fraksiyonunun Sunduğu Parlamentarizm Üzerine Tezler, 1920
– İtalya Komünist Partisi:
   Parti ve Sınıf, 1921
   Parti ve Sınıf Eylemi, 1921
Parti Programı, 1921-1948
– K.E., 4. Kongre: İtalya Komünist Partisi’nin Sunduğu Tezler, 1922
Demokratik İlke, 1922
İşçi Sınıfının Devrimci Partisinin Doğası, İşlevi ve Taktikleri, 1945
Diyalektik Yöntem Üzerine, 1950
Partinin Karakteristik Tezleri, 1951
Proleterya Diktatörlüğü ve Sınıf Partisi, 1951
Marksist Devrimci Teorinin Organik Tarihsel Temsiline Katkılar, 1952
Varşova Komünü’nü Hatırlamak, 1954
– Sömürge Sorunu: İlk Bilanço, 1957
Çin Sorunu Üzerine Tezler, "Marsilya Tezleri", 1964
Halk Cephesi Gerçekte Neydi?, 1965
– Bir Devrimin Bilançosu - Rusya’daki Karşı-Devrime Dair Sahte Dersler - Troçkist “Ders”, 1967
Rusya Neden Sosyalist Değil, 1970
Partiye Katılmak, 1974
Kadınların Ezilmesi ve Komünist Devrim, 1979
Doğa ve Komünist Devrim, 1990