Enternasyonal Komünist Partisi
KOMÜNİST PARTİ Sayı: 6, Kasım

[pdf]

Önceki / Sonraki Sayı

Partimizin ayırt edici özellikleri:
     - Marx’tan Lenin’e, Üçüncü Enternasyonal’in ve İtalya Komünist Partisi’nin kuruluşuna, oradan İtalya Komünist Solu’nun Moskova’daki yozlaşmaya karşı mücadelesine, halk cephelerinin ve direniş örgütleri koalisyonlarının reddine ilerleyen hat;
     - Kişisel siyaset ve seçim manevraları alanının dışında, işçi sınıfıyla temas halinde devrimci doktrini ve parti organını restore etmek için verilen çetin çaba.

İçindekiler
- Gazze’de Savaş: İsrail ve Filistin burjuvazisinin tüm partileri, proleterlerini bir savaşın katliamına yönlendirmektedir [Pdf]
- Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Taarruzu
- Demokratik Sosyalizm
- Brezilya Hükümeti İşçi Sınıfının Dostu Değil
- Türkiye’de Ekim Ayı İşçi Mücadeleleri
- UAW İşçileri Sınıf Sendikacılığını Savunuyor
- Yunanistan’da Genel Grev
- Çin Komünist Partisi’nin Kökenleri
Solun Arşivlerinden:
   - Siyonizm ve Anti Siyonizm, 2019
   - Arap Ayrılıkçılığının Tarihsel Nedenleri, 1958

   Contents: War in Gaza: All parties of the Israeli and Palestinian bourgeoisie lead their proletarians to the slaughter of a war - Azerbaijan’s Nagorno-Karabakh Offensive - Democratic Socialism - The Brazilian Government is No Friend of the Working Class - October Labor Struggles in Turkey - UAW Workers Defend Class Trade Unionism - General Strike in Greece - Origins of the Chinese Communist Party - From the Archives of the Left: - Zionism and Anti-Zionism, 2019 - Historical Causes of Arab Separatism, 1958

 


Gazze Savaşı

İsrail ve Filistin burjuvazisinin tüm partileri, proleterlerini, kârlarını savunmak ve çürümüş sermaye rejiminin hayatta kalması için bir savaşın katliamına yönlendirmektedir

Emperyalist savaşa karşı, devrimci sınıf savaşı!

Yahudi devletinin doğduğu ve pan-Arap milliyetçiliğinin önemli bir yenilgiye uğrayarak tarihle belki de son randevusunu kaybettiği 1948’den bu yana Ortadoğu’da geçen 75 yıl boyunca Filistin halkı sürgün, katliam, terör ve zulümle karşı karşıya kalmıştır.

İsrail Devleti tarafından dayatılan bu ulusal baskıya katkıda bulunanlar, çeşitli Filistinli silahlı örgütleri kendi güç çıkarları için kullanan, ancak "Filistin davası" lehine ikiyüzlü açıklamaların ötesinde Filistinli mültecileri zulüm ve katliamlardan kurtarmayan bölgedeki diğer devletlerdi.

Eylül 1970’te Ürdün’de, Ürdün ve Suriye askeri güçleri Filistinli mültecilerin ayaklanmasını birkaç bin kişinin ölümüne yol açmak suretiyle bastırdı. Ağustos 1976’da Lübnan’da Falanjistler, Suriye’nin de suç ortaklığıyla Tel al-Zaatar kampında her yaştan binlerce Filistinliyi öldürdü. 1982 yılında yine Lübnan’da Falanjistler, işgalci İsrail ordusunun da suç ortaklığıyla, Beyrut’un dış mahallelerindeki Sabra mahallesinde ve bitişiğindeki Şatilla mülteci kampında binlerce Filistinliyi katletti.

"Filistin davası" kimsenin umurunda değil, kimse Filistin proletaryasının kaderiyle ilgilenmiyor. Bunun yerine, bugün tüm hükümetler, tüm burjuvaziler için gerekli olan savaşla ilgileniyor. Ancak her savaş için bir meseleye, bir gerekçeye ihtiyaç vardır.

İsrail burjuvazisi, Hamas’ın saldırısını, tüm sınıflara zorla iç disiplin dayatmasını ve Filistinli proleterlere karşı kanlı eylemleri meşrulaştırmak için kullanacaktır.

Köken itibariyle İsrail’in Filistin Kurtuluş Örgütü’ne karşı bir piyonu olan Hamas, Gazze’nin proleterleri üzerindeki terör rejimini, her şeyden önce İsrail ve Mısır’la nesnel bir anlaşma içinde bu açık hava hapishanesinden kaçmalarını engelleyerek sürdürmek durumundadır, çünkü kitlesel bir göç onun sonu anlamına gelecektir. Bu arada FKÖ, İsrail adına Batı Şeria’da asayişi sağlıyor ve Gazze’deki rakiplerinin kaderi konusunda sessiz kalıyor.

Tüm burjuvazilerin istediği sonuç, bölgesel ve belki de genel bir savaşa hazırlık olarak yeni bir katliamı kışkırtmak olacaktır.

Dünya kapitalizmi, aşırı çürümesinin mevcut genel çerçevesinde, cephelerin her tarafında milyonlarca proleteri terörize etmek ve bastırmak için her tür ölümcül silahı kullanmaya hazırdır.

Biz enternasyonalist komünistler, her zaman milliyetçi, demokratik, etnik ya da dini perdelerin ardına gizlenen bu tehdidin gerçek yüzünü ortaya çıkarmalıyız.

Filistinli proleterlere, burjuvazileri tarafından kandırılmamalarını, bölgesel güçlerin hizmetine satılmamalarını, çıkarlarına aykırı savaşlarda yem olarak kendilerini feda etmemelerini söylüyoruz. İsrailli Yahudi proleterlere burjuvazilerine ve Filistinli sınıf kardeşlerine uygulanan ulusal baskıya karşı mücadele etmelerini söylüyoruz. Bütün ülkelerdeki proleterlere, Filistin ve İsrail’de sözde mücadele eden iki katil burjuvaziden birinin tarafını tutan propaganda sirenlerine kanmamalarını söylüyoruz.

Devam eden çatışma, dünya burjuvazisi tarafından her yerde proletaryanın gözünü korkutmak, onu yaşamsal çıkarlarından saptırmak, ücretlerin kötüleştirilmesi ve yeni fedakârlıkları haklı çıkarmak için kullanılacaktır.

Bunun yerine, biz komünistler proleterlere, savaşın reddinin proleterler için ücretler ve çalışma saatlerinin azaltılması için sendikal mücadelenin yoğunlaştırılmasıyla başladığını söylemeliyiz.

Burjuvazi, yalan propagandasıyla işçi sınıfının geniş katmanlarını ikna edemediği sürece savaşını yürütemeyecektir. Bu propagandaya yalnızca egemen sınıfın yalanlarına gerçeklerimizle yanıt vererek karşı koymamalıyız. İşçilerin mücadelesini, burjuvazinin ve onların işçi saflarındaki uşaklarının yalan ve yanlış argümanlarının çok az değer taşıdığı pratik bir deneyim olan proletaryanın maddi ihtiyaçlarına yönlendirerek yanıt vermeliyiz.

Yaşam koşullarının sürekli kötüleşmesi ve kapitalizmin felaketinin dehşeti karşısında proletarya, denizleri ve sınırları aşacak devasa bir mücadele mevsimi doğuracaktır.

Bu yeni büyük sınıf savaşının zaferle sonuçlanması için, dünya işçi sınıfının temel organı olan Enternasyonal Komünist Partisi’nin güçlendirilmesi gerekmektedir.

 


Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Taarruzu
Emperyalizm Milli Anlaşmazlıkları Sadece Savaşlar ve İskanla Çözebilir

19 Eylül’de Azerbaycan, ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesindeki tanınmayan Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı bir kez daha saldırı başlattı. Dağlık Karabağ, geri kalanında Azerbaycanlıların çoğunlukta olduğu daha büyük bir bölge olan Karabağ’da yer alan bir Ermeni yerleşim bölgesidir. Arstakh Cumhuriyeti, Ermenistan tarafından bile tanınmamasına rağmen tamamen Ermeni desteğine dayanıyordu. Aralık 2022’den bu yana, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’la bağlantısı kesilmişti, çünkü onu dünyanın geri kalanına bağlayan Laçin koridoru Azerbaycan tarafından ablukaya alınmıştı ve Rus "barış güçleri" sınırlı bir trafik yürütüyorlardı. Geleneksel olarak Rusya, Türkiye tarafından desteklenen Azerbaycan’a karşı Ermeni çıkarlarını korumuştu. Ancak bu kez Ruslar Ermenistan’a hiçbir destek vermedi, Ermenistan da Dağlık Karabağ’daki Ermeni hükümetine hiçbir destek veremedi. Sonuç olarak Arstakh Cumhuriyeti bir gün içinde teslim olmak zorunda kaldı ve bölge Azerbaycan ordusu tarafından işgal edildi. Kısa süren savaş çok az can kaybına yol açarken, 100.000’den fazla Ermeni evlerini terk etmek ve Ermenistan’a göç etmek zorunda kaldı.

Bir asır önce, Kafkasya’nın devrimci proleterleri iki millet arasındaki sınır anlaşmazlıklarını tamamen farklı koşullarda çözmeyi amaçlıyorlardı. Ermenistan’da Sovyet iktidarının zaferinden iki gün sonra, 1 Aralık 1920’de Neriman Nerimanov Bakü Sovyeti’nde Azerbaycanlı komünistler adına aşağıdaki bildiriyi okudu: "Ermenistan ve Zengezur’daki en iyi komünist yoldaşlarımızın masum kanını dökmüş ve dökmekte olan Taşnaklarla savaşan kardeş Ermeni emekçi halkını yatıştırmak isteyen Sovyet Azerbaycanı, bu andan itibaren toprak meselelerinin yüzyıllardır komşu olan iki halk arasında asla kan dökülmesine neden olmayacağını, Zengezur ve Nahçıvan topraklarının Sovyet Ermenistan’ının devredilemez bir parçası olduğunu ilan eder. Dağlık Karabağ’ın emekçi köylülerine kendi kaderlerini tam olarak tayin etme hakkı tanınmıştır". Deklarasyon, meseleyi etnik değil coğrafi açıdan çözmesi bakımından anlamlıydı. Ermeni komünistler buna hemen Azerbaycanlıların çoğunlukta olduğu Nahçıvan’ın kendi kaderini tayin hakkını tanıyarak karşılık verdi. Ancak o zaman bile Rus Milliyetler Komiserliği, proleter enternasyonalizmi davası yerine kendi çıkarlarını ilerletmekle daha fazla ilgilenen bir hizbin elindeydi. Böylece Narimanov’un bildirisi, Milliyetler Komiseri Stalin’i temsil eden Sergo Ordzhonikidze tarafından tahrif edildi ve Dağlık Karabağ’ın da Sovyet Ermenistan’ına bırakıldığını iddia eden çarpıtılmış bir şekilde basında yayınlanarak Azerbaycanlı ve Ermeni komünistler arasında güvensizlik ve düşmanlık tohumları ekildi. Böylece hem Azeri hem de Ermeni partilerinde "milli komünist" eğilimleri teşvik eden bir durum ortaya çıktı ve enternasyonalist sol azınlığa düştü. Bu anlaşmazlık daha sonra hem "milli komünist" sağ çoğunlukların hem de enternasyonalist sol azınlıkların zayıflamasına yardımcı olacak ve her iki ülkede de Stalinist fraksiyonun hakimiyetinin yolunu açacaktı. Daha sonra demografik olarak daha büyük ve diplomatik olarak daha etkili olan Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ı kendi sınırları içinde tutmayı ve Nahçıvan’ı almayı başardı. Böylece mesele Stalinizm altında elli yılı aşkın süreyle dondurulmuş oldu.

Sovyetler Birliği 1980’lerde dağılırken, bölgedeki Rus hakimiyetinin düşük tuttuğu gerilim yeniden ortaya çıktı. 1988 yılında Dağlık Karabağ parlamentosu Ermenistan ile birleşme kararı aldı. Kısa süre içinde bölgedeki çatışmalar şiddetlendi, Azeriler ve Ermeniler birbirlerini sivil katliamı yapmakla suçladı. 1991 yılında bölgedeki Azeri nüfus tarafından boykot edilen bir bağımsızlık referandumu yapıldı ve Arstakh Cumhuriyeti kuruldu. 1992 yılına gelindiğinde, Dağlık Karabağ üzerindeki anlaşmazlık Azerbaycan ve Ermenistan arasında Birinci Dağlık Karabağ Savaşı olarak anılan geniş çaplı bir savaşa neden oldu. 1994 yılının sonunda Ermenistan savaşı kazanarak bölgenin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkes sağlanmış ve çatışma şimdilik sona ermiş, her iki taraftan da yaklaşık 40.000 kişi ölmüş, Azerbaycan’dan 200.000’den fazla Ermeni ve Ermenistan ve Karabağ’dan 800.000 Azeri yerlerinden edilmiş, Ermenistan ve Karabağ Azerilerden, Azerbaycan da Ermenilerden temizlendi. Bölgedeki Ermeniler ve Azeriler arasındaki silahlı çatışmalar ateşkesten sonra da devam etti ve 2009 yılına kadar her iki taraftan 3.000 kişinin ölümüne yol açtı. 2010-2019 yılları arasındaki çatışmalar o kadar kanlı olmamış, geride sadece birkaç yüz ölü bırakmıştı. Nihayetinde bu durum 2020 yılında Azerbaycan’ın Türk insansız hava araçlarını kullanarak önemli ilerlemeler kaydettiği İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ile sonuçlandı. Bir kez daha Rusya, yaklaşık 8.000 kişinin ölümüne neden olan kan dökülmesinin yeterli görülmesi üzerine ateşkese aracılık etti. Ateşkes 2021 ve 2022’deki sınır çatışmalarını engellemedi ve nihayetinde 2022’nin sonlarındaki ablukaya ve bölgeyi Ermenilerden temizleyerek Dağlık Karabağ meselesini nihayet "çözen" son Azerbaycan saldırısına yol açtı.

Kuşkusuz Artsakh Cumhuriyeti’nin Azerbaycan saldırısına karşı hiçbir direniş gösterememesinin ana nedeni Ermenistan’ın kendisini desteklememesiydi. Ermenistan’ın destek verememesinin nedeni ise Rusya’nın hiçbir şekilde destek vermemesiydi. Bunun nedeni Ermenistan’daki Paşinyan hükümetinin ABD’ye tehlikeli bir şekilde yakınlaşması, ortak askeri tatbikatlar düzenlemesi ve Putin’in Ermenistan’a ayak basması halinde tutuklanmasını gerektirecek anlaşmalar imzalamasıydı. Buna göre, Ermenistan hükümetinin Dağlık Karabağ’daki tanınmayan uydu cumhuriyetini satranç tahtasındaki bir taş gibi feda ettiği kolayca düşünülebilir. Dağlık Karabağ sorununun "çözümü" sadece daha fazla savaşa yol açacaktır, zira Azerbaycan’ın gözü şimdi topraklarını Nahçıvan’a ve dolayısıyla Türkiye’ye bağlamasını sağlayacak olan Zengezur’u ele geçirmek üzerindedir. Ermenistan ABD ile boşuna askeri tatbikat yapmıyor.

Başka yerlerde olduğu gibi Kafkasya’da da proleterler, yerel burjuva hükümetlerden ve onların bölgesel ve küresel emperyalist destekçilerinden yerinden edilme, yıkım ve katliamlardan başka bir şey görmüyor. Sadece gerçek enternasyonalist komünizm, çeşitli ulusların emekçi kitleleri arasındaki milliyetçi anlaşmazlıklara ve burjuvaziden başka kimseye hizmet etmeyen kanlı milli savaşlara son verebilir.

Enternasyonal Komünist Partisi, bir zamanlar dünyanın her yerindeki proleterlerin birliğini vaaz eden Komünist Enternasyonal tarafından benimsenen enternasyonalist komünizm geleneğinin yegane varisidir. Sonuç olarak, yalnızca partimiz komünist devrim ejderhasını diriltebilir ve Kafkasya’nın ve ötesinin işçi kitlelerini birleştirerek iskan, yıkım ve katliamların kısır döngüsüne son verebilir.
Demokratik Sosyalizm: İşçi Sınıfının Sahte Dostu

1875 tarihli Gotha Programının Eleştirisi’nde Karl Marx, çağdaş işçi hareketi içinde özellikle acınası bir akım olarak gördüğü şeyi hedef aldı: "polisin izin verdiği ve mantığın izin vermediği sınırlar içinde kalan bir tür demokratizm". Bu akımın taleplerinde "herkesin aşina olduğu eski demokratik litaratürün ötesinde bir şey görmüyordu: genel oy hakkı, doğrudan yasama, halk hakları, halk milisleri, vs". Şimdi, bir buçuk yüzyıl sonra, aynı teraneyle karşı karşıyayız - kapitalizmin ve onun karakteristik siyasi biçimi olan burjuva demokrasisinin dünyayı nasıl baştan aşağı devrimcileştirdiği göz önüne alındığında, karşımızdaki bugün Marx’ın zamanından daha da saçma bir terane.

Burada "demokratik sosyalizm "den bahsediyoruz. Bu temelde küçük burjuva ideolojisini benimseyenler, burjuva demokrasisinin eksikliklerine karşı çok hassastırlar. Özgürlük ve eşitlik vaat ettiği yerde, özgürlüksüzlük ve eşitsizlik görürler; halkın yönetimini vaat ettiği yerde, küçük bir azınlığın yönetimini görürler; azınlıklar için kurtuluş vaat ettiği yerde, baskı görürler. Kısacası, mevcut -yani burjuva- demokrasinin sonuçlarından hayal kırıklığına uğramışlardır. Buna buldukları çözüm ise sıradan ve basittir: daha fazla demokrasiye ihtiyaç vardır. Demokrasinin kendisinin tam olarak ne anlama geldiğini ve gerçekten de dünyanın sorunlarına her derde deva bir çözüm olup olmadığını sorgulamak yerine, bu sorunların demokrasi eksikliğinden kaynaklandığını, şu anda var olan demokrasi biçiminin gerçek demokrasi olmadığını varsayarlar.

Marx, Bakunin’in Devletçilik ve Anarşi adlı eserine dair yazdığı notlarda bize «seçim, en küçük Rus komününde ve artelinde mevcut olan bir siyasi biçimdir. Seçimin karakteri bu isme değil, ekonomik temele, seçmenlerin ekonomik durumuna bağlıdır...». Lenin aynı temayı Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky’de de ele alır ve "saf" demokrasiyi savunduğu için bu oportünisti yerden yere vurur:

"Sağduyu ve tarihle alay etmeyeceksek, farklı sınıflar var olduğu sürece ’saf demokrasi’den söz edemeyeceğimiz açıktır; yalnızca sınıf demokrasisinden söz edebiliriz... ’Saf demokrasi’ işçileri kandırmak isteyen bir liberalin yalancı ifadesidir. Tarih, feodalizmin yerini alan burjuva demokrasisini ve burjuva demokrasisinin yerini alan proleter demokrasisini bilir".

Şu anda dünyanın büyük çoğunluğu burjuva demokrasisinin şu ya da bu versiyonu, yani üretim araçları üzerinde mülkiyet sahibi olan burjuvazinin ihtiyaç ve çıkarlarına uygun bir demokratik rejim altında yaşamaktadır: Burjuvazi, siyasi hakları tüm nüfusa yayarak ve kitlelere haklar tanıyarak kendi sınıf egemenliğinin devamını sağlar. Meseleyi basitçe ifade etmek gerekirse: herhangi bir önceden kabullenilmiş siyasi ayrıcalığın olmadığı bir toplumda, ekonomik güce sahip olanlar kaçınılmaz olarak yönetir. Tam da bu nedenle burjuvazi, Eski Rejim’e karşı gerçekleştirdiği büyük devrimlerde, lordların ve kralların siyasi ayrıcalıklarını ortadan kaldırmış ve bunu yaparken de feodal tebaanın yerine yurttaşı koymuştur.

Yurttaşların eşitliği, burjuva toplumunun üzerine kurulduğu ekonomik ilişkilerin yalnızca siyasi yansımasıdır. Bu toplumda bireyler birbirleriyle metaların, yani mübadeleye konu olan ürünler biçimindeki özel mülkiyetin sahipleri olarak karşı karşıya gelirler. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için metalarını gönüllü olarak takas ettikleri için özgürdürler; meta sahibi sıfatıyla bir araya geldikleri ve eşit değerdeki metaları takas ettikleri için de eşittirler. Burada, kapitalist üretimin temelini oluşturan meta mübadelesi ilişkisinde, tüm toplumsal rütbe ayrımları ve geleneksel ayrıcalıklar yerle bir olur. Sadece meta sahipleri vardır.

Marx, Kapital’de emek-gücünün sömürülmesinin ve köleleştirilmesinin bu özgür ve eşit meta değişimiyle mükemmel bir şekilde uyumlu olduğunu göstermiştir. İşçi emek-gücünü ücret karşılığında satar; o ve kapitalist, ekonomi dışı bir zorlama gerekmeksizin, piyasada kendi metalarını değiş tokuş ederler. Ancak emek-gücünün özel bir kullanım değeri vardır: tüketildiğinde yeni Değer yaratabilir. Aslında, kendi bakımı ve yeniden üretimi için gerekenden daha fazla Değer yaratır. Kapitalist zenginliğin kaynağı budur. Tüm sürecin sonunda, emekçi - ücretini yiyecek, giyecek, kira ve diğer temel ihtiyaçlarla değiştirdikten sonra - daha önce olduğu gibi çalışma yeteneğinden (ya da emek-gücünden) başka bir şey kalmaz. Hayatta kalabilmek için bir kez daha bu değersiz metayı satmak zorundadır. Bu arada kapitalist, emekçinin ürünüyle donanmıştır ve bu ürün piyasada satıldığında kendisine yalnızca yatırdığı değişken sermayenin (ücretlerin) karşılığı olarak değil, aynı zamanda daha fazla emeğe hükmetmek için kullanabileceği artı-değer olarak da geri döner.

Meta sahiplerinin özgürlüğü ve eşitliği bu şekilde diyalektik olarak karşıtlarına, bazılarının diğerleri tarafından sömürülmesine ve köleleştirilmesine dönüşür. Marx’ın belirttiği gibi: "...el koyma ya da özel mülkiyet yasaları, metaların üretimi ve dolaşımına dayanan yasalar, kendi içsel ve amansız diyalektikleriyle tam karşıtlarına dönüşürler".

O halde, burjuvazinin tercih ettiği siyasi düzeni inşa ederken, feodal devleti karakterize eden kaba siyasi ayrıcalıklar sistemine başvurmaya ihtiyaç duymaması şaşırtıcı değildir. Özgürlük ve eşitlik hiçbir şekilde burjuva üretimiyle bağdaşmaz değildir - aslında burjuva üretiminin temelinde bunlar vardır. Dolayısıyla yurttaş, her türlü rütbe farklılığından arındırılmış bu soyut tanımlama, kapitalizm öncesi düzenin lordlarının, serflerinin ve kölelerinin yerini almıştır. Yurttaş sıfatıyla, tüm sınıflardan bireylerin -en azından burjuva siyasetinin klasik biçiminde- oy kullanmalarına, yani burjuvazinin yönetimine katılmalarına izin verilir. Bu kişiler, temel misyonu özel mülkiyetin ve sermayenin savunulması olan burjuva devletini yönetecek personeli seçerler.

Demokrasi, "Demos her değiştiğinde değişir" (Engels) ya da başka bir deyişle, seçmenlerin ekonomik ve sosyal durumu her değiştiğinde değişir. Demos, tipik bir kapitalist toplumda, yetişkin nüfusun tamamını kapsar. Ancak bu nüfus içinde egemen ekonomik güç, dolayısıyla egemen entelektüel güç de burjuvazinin kendisidir. Üretim araçları üzerindeki hakimiyeti, ona zihinsel üretim araçları üzerinde de hakimiyet sağlar; ve bu nedenle, "genel olarak konuşursak, zihinsel üretim araçlarından yoksun olanların fikirleri ona tabidir". Ve burjuva demokrasisi özel siyasi ayrıcalıklardan nefret ettiği için, yani toplumun her üyesine soyut bir "vatandaş" olarak davrandığı için, ekonomik ayrıcalıklara sahip olanların yönetim pozisyonlarına hakim olmaları doğaldır. Bunu yapmak için zamanları, paraları ve kaynakları vardır ve sonuçta "egemen fikirler, egemen maddi ilişkilerin, fikir olarak kavranan egemen maddi ilişkilerin ideal ifadesinden başka bir şey değildir". Ayrıca, Devlet aygıtının kendisi de burjuvazinin ekonomik gücünden ayrı düşünülemez, çünkü kendi gücü için sermaye birikimine bağlıdır ve bu gücü de aynı birikimi korumak için kullanır. Devlet burjuva sınıf egemenliğini uygulayan bir organdır ve aldığı demokratik biçimler bu temel gerçeği değiştirmez.

Lenin’in yazdığı gibi: "Marksist tarihçi Kautsky, seçimlerin biçiminin, demokrasinin biçiminin başka bir şey, verili kurumun sınıfsal içeriğinin başka bir şey olduğunu hiç duymamıştır".

Dolayısıyla, tarih boyunca demokratik mekanizma, Atinalı köle sahiplerinden Romalı patrisyenlere ve modern burjuvaziye kadar çeşitli egemen sınıflar tarafından bir yönetim aracı olarak kullanılmıştır. Demokrasinin salt biçimi hiçbir şekilde herhangi bir sınıfın egemenliğini garanti etmez - demokrasinin sonucu "ekonomik temele, seçmenlerin ekonomik durumuna" bağlıdır (Marx, Conspectus of Bakunin’s Statism and Anarchy).

Dolayısıyla devlet, burjuva ilişkileri içinde yer alan bireyler için belirli amaçlara ulaşmanın bir aracı olarak görülür - devletin kendisinin onlara dayattığı amaçlar, örneğin kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel mülkiyeti elden çıkarma ihtiyacı. Ve tüm bunlar olurken, asıl amacı olan sermaye birikiminin devamını sağlayacak koşulları koruma amacı tartışmasız kalır. Sonuçta Devlet, burjuvazinin diğer sınıflara karşı birliğidir. Örneğin şirket lobiciliğinin yolsuzluğuna karşı haykırış, Devletin bu sınıfsal doğasına ilişkin tam bir cehaleti ortaya koymaktadır. Devlet, kendi iktidarı için kapitalist ekonominin başarısına bel bağlar ve bu amaçla demokrasiyi bir araç olarak kullanır. Demokrasinin gerekli uysallığı sağlayamadığı durumlarda, ki bu nadirdir, her zaman çıplak güce başvurulabilir. Şiddet demokrasiyle çelişmez, aksine onun gerekli bir tamamlayıcısıdır; neşterin işe yaramadığı yerde çekiç yeterli olacaktır.

Yukarıda Marx’ın ekonomik özgürlük ve eşitliğin nasıl karşıtlarına dönüşebileceğini gösterdiğinden bahsetmiştik: özgürlüksüzlük ve eşitsizlik. Ancak ekonomi alanındaki bu kavrayışı kabul edenler, bunu siyasete uygulamak konusunda genellikle ilginç bir şekilde isteksiz kalmaktadırlar. Özgür, adil ve genel oy hakkına dayalı seçimlerin, iç içe geçtikleri ekonomik ilişkiler nedeniyle sınıf egemenliğinin araçları olarak hizmet edebileceğini fark etmiyorlar. Demokrasinin "bir ’ilke’ değil, çoğunluğun haklı, azınlığın haksız olduğu şeklindeki basit ve kaba aritmetik varsayıma yanıt veren basit bir örgütlenme mekanizması" ("Demokratik İlke") olduğunu, karakterinin "bu isme [yani demokrasiye] değil, ekonomik temele, seçmenlerin ekonomik durumuna bağlı olduğunu" göremiyorlar. Hakim üretim tarzı tarafından belirlenen bu ekonomik durum, söz konusu demokrasinin içeriğini belirler. Dolayısıyla demokratik "örgütlenme mekanizması" Atina köleci devleti, köy meclisleri ve proleter sendikalar gibi birbirinden farklı toplumsal oluşumlarla uyumluluğunu kanıtlamıştır.

Eğilimimiz 1920’de şöyle yazmıştı: "Burjuva seçim demokrasisi kitlelere danışılmasını ister, çünkü çoğunluğun tepkisinin her zaman ayrıcalıklı sınıfın lehine olacağını ve bu sınıfa yönetme ve sömürüyü sürdürme hakkını kolayca devredeceğini bilir. Bu ilişkiyi değiştirecek olan, burjuva seçmenlerin küçük azınlığının eklenmesi ya da çıkarılması değildir. Burjuvazi sadece tüm yurttaşların değil, aynı zamanda tek başına işçilerin de çoğunluğuyla yönetir".

O halde, "saf", "gerçek" ya da "hakiki" bir demokrasinin var olmadığı ve hiçbir zaman da var olmadığı açıktır; daha ziyade, verili bir demokrasinin doğası, üzerinde geliştiği ekonomik temel tarafından belirlenir. Bu da "daha fazla" demokrasinin kapitalist üretim tarzının yarattığı sorunları neden çözmeyeceğini göstermelidir. Tam tersine: işçi sınıfı ancak egemen sınıfı siyasi haklarından mahrum bırakarak, mevcut ekonomik ilişkileri altüst etmek için sınırsız siyasi üstünlüğünü kullanarak bu hastalıkları gidermeyi başarabilir.

Bu, proletaryanın kendini örgütleme yöntemleri içinde demokratik mekanizmalara hiç yer olmayacağı anlamına gelmez. Devrimci mücadele sırasında sınıfın ya da sınıfın belirli kesimlerinin demokratik istişaresini gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Ancak demokrasiye doğuştan gelen bir değer atfetmek, proletaryanın elini kolunu peşinen bağlamak, onu keyfi olarak belirli bir örgütlenme mekanizmasıyla sınırlamak, iktidarı fethetmek için ihtiyaç duyacağı taktiksel çok yönlülükten mahrum bırakmak demektir. Burjuvaziyle ölüm kalım mücadelesinde, proletaryanın öncü unsuruna (yani partiye) kitlelere danışmadan hareket etme konusunda güvenmesi gereken anlar olabilir; örneğin askeri acil durumlar, sınıfın çoğunluğunun burjuva propagandası tarafından aldatıldığı durumlar vb. Demokratik örgütlenme mekanizmasından herhangi bir sapmaya izin vermeyi ilke olarak reddetmek, devrimi önceden felç etmek demektir. Komünistler demokrasiyi, toplumsal üretim tarzında tam bir devrime giden yolda bir araç olarak değerlendirirler - ne daha fazlası ne de daha azı.

Bu arada, proletarya diktatörlüğü altında burjuvaziye demokratik hakların genişletilmesi söz konusu olamaz. Kapitalist üretim tarzı temelinde, sınıflar arasındaki siyasi hak eşitliğinin tam da mevcut durumu yeniden üreten ve sürdüren şey olduğunu gördük; bu, ekonomik olarak egemen sınıf olarak burjuvazinin çıkarlarına karşılık gelen düzenlemedir. Dolayısıyla bu üretim tarzını yıkmak için proletarya düşmanını siyasi haklarından mahrum etmeli ve iktidarı yalnızca işçilerin kullanmasını sağlamalıdır; burjuvaziye karşı kendisini ayrıcalıklı kılmalıdır.

Geriye yanıtlamamız gereken bir soru kalıyor: eğer "saf" demokrasi ya da daha fazla demokrasi talebi soyut olarak devrimci proletaryadan kaynaklanmıyorsa, o zaman bu talebin sınıfsal temeli nedir? Ya da Lenin’in ifade ettiği gibi: bundan kim kazançlı çıkacaktır?


Küçük Burjuvazi: Emeğin Celladı

Küçük burjuvazi kapitalist toplum içinde kendine özgü bir konuma sahiptir. Egemen sınıf ile ücretli köleler sınıfı arasında sıkışmış olan bu sınıfın tek tek üyeleri sürekli olarak sınıfsal yıkım tehdidi altındadır. Büyük sermayeleri ve devlet iktidarını ellerinde tutmalarıyla sürekli olarak kazanmaya ve küçük mülk sahiplerini işçi sınıfının saflarına atmaya, kısacası onları yukarıdan mülksüzleştirmeye yazgılı olan büyük burjuvaziye karşı umutsuzca rekabet eder. Burjuva devleti, kendi sınıfının en ileri mücadele örgütü olarak, proletaryanın burjuvaziyle olan antagonistik ilişkisini köreltmek için bir küçük mülk sahipleri tabakasını muhafaza etmekte çıkarı olsa da, bunu ancak sermayenin bu kesintisiz merkezileşmesine rağmen yapabilir. Öte yandan, küçük burjuvazi aşağıdan, yani küçük burjuvazinin varlığının dayandığı özel mülkiyet ilişkilerine karşı proletaryanın devrimci hareketi tarafından mülksüzleştirilme tehdidi altındadır. Kendi başına burjuvaziye meydan okuyamayacak kadar zayıf olan burjuvazi, taleplerini desteklemesi için sürekli olarak proletaryayı kandırmaya çalışmalıdır. Ancak proletarya kendi gücünü hissetmeye ve kendi talepleri için mücadele etmeye başlar başlamaz, küçük burjuvazi mülkiyetin korunmasındaki çıkarları nedeniyle kritik anda işçilere ihanet etmek zorunda kalır. Bu, orta sınıf olarak adlandırılan kesimin tarih boyunca sergilediği kararsızlık örüntüsüdür; bu örüntü onun modern toplumun iki büyük sınıfı arasındaki istikrarsız konumundan kaynaklanmaktadır.

Ilımlılık, burjuva toplum idealine bağlılık, bu nedenle küçük burjuvanın en çok istediği şeydir. Küçük burjuva özel mülkiyet ister, ama ılımlı bir boyutta; rekabet ister, ama ılımlı bir yoğunlukta; işçiler ister, ama uysal işçiler; tek kelimeyle, kapitalist toplumu, kendi küçük burjuva varlığını tehdit eden zorunlu sonuçları olmaksızın ister. Dolayısıyla o sadece bir gerici değil, aynı zamanda işçi sınıfının düşmanıdır, çünkü kapitalizmin toplumsal ilerlemeye büyük katkısını oluşturan ve gelecekteki komünist toplumun temelini sağlayan üretici güçlerin toplumsallaşması ve yoğunlaşmasının düşmanıdır.

Dolayısıyla, siyasi ideoloji alanında küçük burjuvazinin taleplerinin "saf" bir demokrasi idealine, hiçbir zaman var olmamış ve olmayacak bir demokrasi biçimine hitap etmesi şaşırtıcı değildir. Tersine, gerçekte var olan demokrasiyi sahte olarak mahkum ederken, ideal bir demokrasiyi gerçek ya da otantik olarak yüceltmektedir. Burjuva toplumunun ideolojik yansımasına, kendi imajına, gerçekte işgal ettiği güvencesiz konumdan bir sığınak olarak saygı duyar.

"Sosyal-demokrasinin kendine özgü karakteri - diye yazar Marx On Sekizinci Brumaire’de - demokratik-cumhuriyetçi kurumların, iki aşırı uç olan sermaye ve ücretli emeği ortadan kaldırmanın değil, aralarındaki karşıtlığı zayıflatmanın ve uyuma dönüştürmenin bir aracı olarak talep edilmesinde özetlenir. Bu amaca ulaşmak için önerilen araçlar ne kadar farklı olursa olsun, az ya da çok devrimci kavramlarla ne kadar kırpılırsa kırpılsın, içerik aynı kalır. Bu içerik, toplumun demokratik bir şekilde dönüştürülmesidir, ancak küçük burjuvazinin sınırları içinde bir dönüşümdür. Ancak küçük burjuvazinin ilke olarak egoist bir sınıf çıkarını dayatmak istediği gibi dar görüşlü bir fikre kapılmamak gerekir. Aksine, kendi kurtuluşunun özel koşullarının, yalnızca modern toplumun kurtarılabileceği ve sınıf mücadelesinin önlenebileceği genel koşullar olduğuna inanmaktadır".

Demokratik sosyalizm, Marx’ın zamanında sosyal demokrasi olarak bilinen geleneğin modern mirasçısı olarak, aynı eğilimleri tam olarak sergiler. Daha fazla demokrasi, saf ve gerçek demokrasi arar, çünkü "[küçük burjuvazinin] kurtuluşunun özel koşulları" -yani, gerekli tehditlerinden ve antagonizmalarından arındırılmış bir kapitalist topluma duyulan çelişkili ihtiyaç- bunu gerektirir. Ve küçük burjuvazi burjuvaziden tek başına anlamlı tavizler koparamayacak kadar zayıf olduğu için, proletaryayı kendi davasına katmak zorundadır. Bu nedenle demokratik sosyalistler işçilere yenilenmiş bir kapitalizm hayalinin reklamını yapmakta, onlara çektikleri acıların demokrasi eksikliğinden kaynaklandığını ve "gerçek" demokrasinin iktidarı ellerine alacağını vaat etmektedirler. İşçiler kendi talepleri için kendi sınıf zeminlerinde örgütlenmek yerine, evrensel sağlık hizmetleri, zenginlerden daha yüksek vergi alınması, sanayilerin kamulaştırılması, senatonun kaldırılması, evrensel temel gelir vb. için sınıflar arası kampanyalara katılmaya teşvik edilmektedir. Marx’ın işaret ettiği gibi, tüm bu önlemler yalnızca sermaye ile emek arasındaki karşıtlığı sulandırmayı, işçileri sürdürülebilir bir şekilde sömürülebilecek kadar uysal, büyük kapitalistleri de küçük kuzenlerini mülksüzleştiremeyecek kadar zayıf tutmayı amaçlamaktadır. Küçük burjuva, her şeyden önce, sürekli tehdit altında olan konumunu kanca ya da sahtekarlıkla sürdürmekle ilgilenir.


Komünizm Demokratik Sosyalizme Karşı

Demokratik sosyalizm kapitalizme içkin karşıtlıkları zayıflatmak ve dolayısıyla küçük burjuvazinin ve burjuva toplumunun varlığını korumakla ilgileniyorsa, komünizm bu karşıtlıkları keskinleştirmek ve onları tarihsel sonuçlarına, egemen sınıfın işçi sınıfı tarafından devrilmesine ulaştırmakla ilgilenir. Proletaryanın, kendi sınıfının acımasızca sömürülmesine dayanan burjuva toplumunda hiçbir çıkarı yoktur. Aksine, kendisini ancak burjuva toplumunu ve onun maddi temellerini ortadan kaldırarak özgürleştirebilir.

Aynı şey, bu toplum içindeki konumlarını korumayı her şeyden çok isteyen küçük burjuvazi için söylenemez. Mevcut toplumsal ilişkiler ya da bir sınıf olarak küçük burjuvazi yok edilmeden sağlanacak bir uyum vaat eden demokratik sosyalizme duydukları manyetik çekimin kaynağı budur. Bu ideoloji dindar bir temenniden ibarettir: burjuva toplumunun ideal ifadesinin kirli gerçekliğine, "saf" demokrasinin toplumsal gerçekliğindeki demokrasiye karşı anlamsız bir şekilde konumlandırılması. Devrimci proletarya bu toplumu ortadan kaldırmaya çalışırken, burjuva toplumunu mükemmelleştirmeye, pastasını yiyip ona da sahip olmaya yönelik fantastik bir girişimdir. Demokratik sosyalizm ideolojisi, gerçek dünyayla en ufak bir temasta bir sabun köpüğü gibi patlar.

Demokrasi, burjuva üretim ilişkileri temelinde, bize bugün gördüğümüz dünyayı vermiştir - demokratik sosyalistlerin antidemokratik olarak kınadıkları aynı dünyayı. Bu dünyayı değiştirmek için demokrasi yeterli olmayacaktır; hiçbir basit "örgütlenme mekanizması" insanlığın toplumsal ilişkilerinde bir devrimin başarısını garanti edemez. Aksine, ihtiyaç duyulan şey, burjuvaziyi siyasi yaşama her türlü katılımdan mahrum bırakan ve kapitalist sömürünün temelini zorla ortadan kaldırmak için iktidarı diktatörce kullanan bir proleter devrimdir. Bu, proletarya kendi ayakları üzerinde durmayı ve kendi sınıf hedefleri için mücadele etmeyi öğrenene kadar; başka bir deyişle, işçileri yalnızca kandırılmış piyadeler olarak askere almak isteyen küçük burjuvazinin ve ideologlarının dikkat dağıtıcı etkisinden kurtulana kadar gerçekleşmeyecektir. Demokratik sosyalistler bu tür ideologların en iyi örnekleridir ve bu nedenle yanlış olmalarının yanı sıra işçi hareketine de zarar vermektedirler. Mevcut işçi hareketinin başarısızlıklarının pratik deneyimi, işçileri kaçınılmaz olarak bu teorik bilinci kazanmaya ve küçük burjuvazi ve onun örgütleriyle bağlarını koparmaya zorlayacaktır. İşçi hareketinin sonuçta elde ettiği başarının pratik deneyimi, işçiler kendi bağımsız konumlarına, komünizme sadık kaldıkları sürece, küçük burjuvazinin bu hareket üzerindeki hakimiyetini bir daha asla geri kazanamamasını sağlayacaktır.Her Ülkede Olduğu Gibi Brezilya’da da Daha Dostane Bir Hükümet İşçi Sınıfının Dostu Değil

Genellikle Lula olarak anılan Luiz Inácio Lula da Silva’nın Brezilya başkanlığını üstlenmesinden bu yana geçen on ay içinde Brezilya solculuğu faşizme karşı kazanılmış bir zafer olarak gördükleri bu zaferi kutluyor. Nostalji ve Bolsonaro hükümetinin eleştirisi nedeniyle, özellikle de pandemiyi ele alışı ve aşı karşıtı duruşu üzerine odaklanan seçim kampanyasını desteklediler. Bolsonaro’nun seçim yenilgisine tepkisi zarif olmaktan uzaktı ve ezici çoğunluğu küçük burjuva olan destekçileri umutsuz önlemlere başvurarak ülke çapında ordu karargahlarının etrafında kamplar kurdular. Bolsonaro birkaç gün boyunca uğursuz bir sessizlik sergiledi, ancak daha sonra seçim kaybını açıkça kabul etmeden takipçilerine minnettarlığını ifade etti. Bunun yerine, kendisi ve destekçileri seçim sistemine karşı bir dizi saldırı başlatarak oylama makinelerine müdahale edildiğini iddia ettiler.

Komünistler bu sözde zaferin sunduğu demokratik görüntüye aldanmamalıdır. Gerçekte, aynı destekçilerin Federal Kongre’yi işgal ettiği 8 Ocak günü yaşananlar, bir darbe girişiminden başka bir şey değildi. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tarafından yürütülen soruşturmaların ortaya koyduğu üzere, bu olayın Ordu Yüksek Komutanlığı tarafından titizlikle düzenlendiği ve destekçilerini Brezilya’ya seferber eden işadamları tarafından finanse edildiği artık giderek daha açık hale gelmektedir.

Amerikalı solcuların 6 Ocak olaylarından sonra Donald Trump’ı parmaklıklar ardında görmek için duydukları hararetli arzuyu yansıtırcasına, solcu düzen tüm umutlarını Jair Bolsonaro’nun tutuklanma ihtimaline bağlamış görünüyor. İster Bolsonaro ister Trump olsun, tüm sorunların kaynağı olarak bireylere olan bu saplantı, işçi sınıfının dikkatini işçi sınıfının karşı karşıya olduğu tüm sorunların kaynağı olan kapitalist sistemden uzaklaştıran tehlikeli bir yanılsamadır.

Lula hükümetinin Brezilyalı işçiler için sosyal haklar ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik görkemli vaatlerine rağmen, bu taahhütleri yerine getirme olasılığı düşüktür. Bunun nedeni Lula’nın kişisel eksiklikleri değil, burjuva demokrasisinin doğası gereği gerçek sosyalist değişimle bağdaşmamasıdır. Lula’nın iktidara gelişi kapitalist düzene meydan okumak yerine onu daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlamıştır. Kapitalist sistem, burjuvazinin çıkarları hala iktidarda olduğu için temelde bozulmadan kalmıştır.

Brezilya’daki işçi hareketi, tıpkı diğer uluslarda olduğu gibi, tek bir lidere bel bağlamamalıdır. İşçi sınıfının gücü kolektif örgütlenmede yatar, bireysel bir figürün cazibesinde değil. Kapitalist düzene temelden meydan okumayan liderlere güvenmek sadece kitleleri felç etmeye ve önemli değişim potansiyelini kısıtlamaya hizmet eder.

Kapitalizme karşı uluslararası mücadeleye yalnızca Komünist Partisi bayrağı altında örgütlenmiş proletaryanın önderlik edebileceğini kabul etmek hayati önem taşımaktadır. İşçi sınıfı, burjuvazinin çıkarlarına hizmet eden milliyetçi bölünmeleri aşarak sınırların ötesinde birleşmelidir. Lula hükümeti, sağcı gruplarla kurduğu ittifaklar ve dostluklarla, kapitalist sisteme aslında hiçbir zaman sunamamıştır gerçek bir alternatif ve burjuva siyasetinin sınırları içinde faaliyet göstermektedir.

Lula’nın burjuva müesses nizamıyla yakınlaşmasının en bariz örneği, kendi avukatı Zanin’i Yüksek Mahkeme’ye bakan olarak atama kararıdır. Zanin’in Mahkeme’deki sicili sürekli olarak gerici olmuş, işçi sınıfının çıkarlarına karşı oy kullanmıştır. Bu hamle, Lula hükümetinin işçilerin davasını savunmak yerine sağ ile birlik görüntüsünü korumaya nasıl öncelik verdiğinin bir örneğidir.

Lula’nın sağcı unsurlarla kurduğu samimi ilişkiler sadece anlamlı bir değişim potansiyelini baltalamakla kalmıyor, aynı zamanda kitleleri de felç ediyor. Hükümeti tarafından yaratılan ilerleme yanılsaması, işçi sınıfını pasifize etmeye hizmet etmekte, dikkatlerini onları sömürmeye ve ezmeye devam eden kapitalizmin temel sorunlarından saptırmaktadır.

Brezilyalı işçiler, Lula hükümeti tarafından yayılan demokratik yanılsamalara kanmamak için dikkatli olmalıdır. Bolsonaro iktidarda olsun ya da olmasın, kapitalizmin ve burjuva demokrasisinin temel yapılarına dokunulmayacaktır. Gerçek değişim ancak Komünist Partisi önderliğinde işçi sınıfının örgütlü gücüyle gelebilir. Kapitalist düzene meydan okumayan liderlere güvenmek sadece Brezilya işçi sınıfının sömürüsünü ve sefaletini devam ettirecektir. Brezilya işçilerinin burjuva demokrasisinin yanılsamalarını aşarak kapitalizmi sonsuza dek ortadan kaldırmaya yönelik uluslararası mücadeleye katılmalarının tam zamanıdır.Türkiye’de Ekim Ayında Öne Çıkan İşçi Mücadeleleri

Oldukça yoğun kimi işçi mücadelelerinin geçekleştiği Ağustos ayından sonrai Ekim ayı Türkiye’de sınıf mücadelelerinin tekrar görece yoğunlaşmaya başlamasına sahne oldu.

Bu mücadelelerden ilki, 2023’ün ilk yarısında hükümetin koyduğu yasağa rağmen greve çıkan ve kısmi bir kazamım elde eden Bekaert işçilerinin 5 Ekim tarihinde başlattığı fabrika işgaliydi (bkz. “ Grev Yasağına Rağmen Bekaert Grevi”, Komünist Parti Sayı: 2). İzmit’te bulunan Bekaert fabrikasının Birleşik Metal (DİSK) üyesi işçileri, bir süredir ek zam talebiyle protestolar düzenliyorlardı. Bu karşı Bekaert patronu, firmanın Kartepe fabrikasının Öz Çelik İş (Hak-İş) üyesi olup hiçbir protesto gerçekleştirmeyen işçilerine ek zam verdi ve İzmit fabrikasındaki Birleşik Metal temsilcisi işçiyi işten çıkarttı. Buna karşı gündüz vardiyasında çalışan 200 işçi fabrikayı işgal etti. Gece vardiyasında çalışan 200 işçinin fabrikaya girişi firma tarafından engellenince onlar da fabrikanın dışında eyleme geçtiler. Fabrikada üretim tamamen durdu. Şirket fabrikadaki işçilerin gıdaya erişimini engellediği için işçiler 7 Ekim’de işgali bitirmek durumunda kaldılar. İşçiler, işten atılan arkadaşları işe alınana ve diğer talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyleerek işbaşı yaptılar.

Ayrıca 5 Ekim’de İzmir ve Gebze’de hükümetin işçilerin kıdem tazminatını kesme niyetine karşı eylemler gerçekleşti. İzmir’de DİSK’in çağrısıyla 2,000 kadar işçi toplandı. Gebze’de ise DİSK ve KESK gibi taban sendikaları konfederasyonlarının yanı sıra Birleşik Kamu-İş, Türk-İş ve Hak-İş gibi rejim sendiakaları konfederasyonlarının da yer aldığı Gebze Sendikalar Platformu’nun çağrısıyla 1,000 işçi toplandı.

6 Ekim’de işveren örgütü MESS (Metal Sanayicileri Sendikası) üyesi şirketlerin sahibi olduğu 42 fabrikada çaışan Birleşik Metal üyesi işçiler, %30’luk bir ek zam talebiyle bir saatlik bir grev düzenlediler. Bu karşın metal sektörünün rejim sendikaları olan Türk Metal (Türk-İş) ve Öz Çelik İş (Hak-İş), hükümetin yaptığı 3,000 liralık zammı yeterli buluyolar. Birleşik Metal üeleri 13 Ekim’de bir kez dağa bir saatlik bir grev yaptılar ve 25 Ekim’de MESS ile Birleşik Metal arasında gerçekleşecek olan görüşmeye kadar fazla mesaiye kalmayı kestiler. Birleşik Metal üyeleri 20 Ekim’de bir kez daha bir saatlik bir uyarı grevi yapacaklar.

Son olarak 17 Ekim’de 10,000 Genel İş (DİSK) üyesi 10,000 İZENERJİ işçisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ödemediği ikramiyeleri için greve çıktılar. Başta İZELMAN ve 7,000 işçinin çalıştığı İZENERJİ işçileri olmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri aylardır kazanılmış hakları için mücadele ediyorlar (Bkz. “Türkiye’de Yeni Bir İşçi Mücadeleleri Dalgası”, Komünist Parti Sayı: 3 ve “16 Ağustos Kamu Grevi”, Komünist Parti Sayı: 5).

Yukarıda değindiğimiz mücadeleler, Türkiye’de daha genel ve yoğun bir grev dönemine yol açmadığı müddetçe kazanımla sonuçlanmaları zor gözükmektedir. Özellikle DİSK üyesi işçiler, Türkiye’de sınıf mücadelesinde öncü rolü üstlenmeye devam etmektedirler. Fakat Rejim sendikaları kadar DİSK ve KESK gibi taban sendikalarının oportünist liderlerinin bir saatlik veya bir günlük uyarı grevleriyle yetinme yetinme stratejileri de ifşa edilmelidir. Ayrıca taban sendikaları ile rejim sendikalarını bir araya getiren heyecansız platformlar sınıf mücadelesi için hiçbir gelecek vaad etmemekte, rejim sendikalarına üye işçileri arteşlemekten ziyade zaten göstermelik eylemlere meyilli DİSK ve KESK şeflerine harekete geçmemek için bahane olmaktadır. Aksine, DİSK ve KESK, kendi dışındaki taban sendikalarına omuz vermelidir. Bu sendikalar bugün küçük olsalar da DİSK’in hiç olmadığı veya yetersiz kaldığı güvencesiz sektörlerde örgütlenmeye çalışmaktadırlar. Böylelikle ortaya çıkacak bir sendikal birleşik cephe, tutarlı ve cesur bir mücadele hattı izlediği takdirde rejim sendikalarına üye işçiler için de bir çekim merkezi haline gelecektir.Birleşik Otomobil İşçileri Sınıf Sendikacılığını Savunuyor!

Enternasyonal Komünist Partisi, şeytani "Üç Büyükler "e karşı grev yapmayı seçen Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) işçilerini selamlar. Eski bir destanın kahramanları gibi, işçiler bir kez daha işçi sınıfının ezeli düşmanı olan bu üç başlı yılanı kesmelidir. 1930’larda ilk kurulduğunda, UAW militan oturma grevleriyle ünlüydü. İşçilere, Flint, Michigan’daki binlerce UAW işçisinin Cleveland’daki Fisher Body fabrikasını işgal ederek patronların grev kırıcılarını haftalarca püskürttüğü "Koşan Boğalar Savaşı" olaylarını hatırlatıyoruz. Kapitalist devlet işçileri yerinden etmek için silahlı güçlerini gönderdiğinde, dalga dalga gelen direnişçiler yenildi ve polis "boğaları" kaçmaya başladı. Fabrikadaki işçiler kıpırdamadan dururken, grev 44 gün boyunca 17 diğer GM fabrikasına yayıldı. Mücadelenin bu şekilde genelleşmesi sonucunda şirket teslim olmak zorunda kaldı. O zaman da şimdi olduğu gibi, gücümüz birleşik bir sınıf olarak hareket etmekte, tek tek işyerlerinin, zanaatların ve işverenlerin sınırlarının ötesinde somut eylemler gerçekleştirmekte yatmaktadır.

Bu yöntemler sayesinde sanayileşmiş dünyanın işçileri geçen yüzyılda sınıf düşmanımızın elinden insanca bir yaşam standardını kopardılar; ancak 2. Dünya Savaşı’ndan sonra oportünist sendika liderliği patronlar ve kapitalist devletle işbirliği yaparak sendikaları bizzat şirketlerin zavallı insan kaynakları şirketlerine dönüştürdü. Bir zamanlar Amerikan "orta sınıfının" timsalini temsil eden otomobil işçisi bugün proleterleşmiştir. Her yerde steril "Amerikan Rüyası" yerini çürüyen kapitalist toplumun iç karartıcı gerçekliğine bırakırken, işverenlerin totaliter Devleti son derece insanlık dışı teknolojisiyle iğrenç, tuhaf ve çarpık bir sosyal gerçekliği yönetiyor. Bu sistemin bunamış, hastalıklı ve ahlaken iflas etmiş liderliği, çürümüş düzenlerini giderek derinleşen kapitalist krizin kaçınılmaz sonundan kurtarmak için boşuna bir çabayla dünya işçilerini dünya savaşının şövenist kan banyosuna atmaya her zamankinden daha fazla yaklaşmaktadır. Buna karşın Enternasyonal Komünist Partisi, işçi sınıfını gelecek savaşlarda zafere taşıyabilecek tek güç olarak durmaktadır.

Dünyanın her yerinde sınıf büyük bir uykudan uyanmaya başlıyor, işbirlikçi liderliğini bir kenara bırakıyor ve bir kez daha grev silahını eline alıyor. Şu anda grevde olan 18.300’den fazla UAW işçisini selamlıyoruz. Grev büyüdükçe ve daha fazla işçi grev saflarına katıldıkça, işçiler daha güçlü hale geliyor. Kamyoncılar Sendikası 299. Şube gibi diğer sendikalar şimdiden dayanışma içinde olacaklarını ve grev hattını geçmeyeceklerini taahhüt ettiler. İşçileri, UAW liderliğinin kalan üyelerini dayanışma için harekete geçirmesini talep etmeye çağırıyoruz, çünkü 100.000’den fazla işçi, diğer işçilerin halihazırda grevde olduğu aynı sektörde çalışmaya devam ediyor.

Nihayetinde işçi sınıfı, ABD işgücünün yalnızca %10’unun örgütlenebildiği bir sendikacılığın dar sınırlarının ötesine geçmelidir. Tek tek zanaatların ve işyerlerinin ötesinde, tüm işçileri ortak savunmada "tek bir büyük sendika" altında birleştiren bir sınıf sendikasına duyulan ihtiyaç, bir zamanlar kapitalist sınıfın ortak saldırılarına karşı kazanmak için dağınık sendikalarını merkezileştirme ihtiyacını fark eden işçi hareketinin en büyük arzusuydu.

Bugün, bu hedefi gerçekleştirmek için mevcut sendikalar arasında pratik bir eylem birliği geliştirmeliyiz. Tüm mücadeleci ve sınıf sendikacısı güçlerin birleşik cephesine ihtiyacımız var. Halihazırda sendikalı olan işçi kitlelerini ortak savunmada birleştirmek, gelecekteki bir sınıf birliğine doğru gerekli bir adımdır. Acil bir pratik adım olarak, sempati duyan UAW işçilerini, Sınıf Mücadelesi Eylem Ağı içindeki diğer sınıf sendikacılarına katılarak mevcut işçi hareketi içinde bir sınıf sendikacılığı kutbu oluşturma çabasına omuz vermeye çağırıyoruz.

Sınıf Sendikasına Doğru!
Yunanistan’da Çalışma Reformuna Karşı Genel Grev

21 Eylül’de Yunanistan’da, toplumsal protesto karşısında duyarsız kalan parlamentonun daha sonra kabul ettiği çalışma reformuna karşı 24 saatlik bir genel grev yapıldı. Temmuz ayında hükümet, kayıt dışı çalışmayı azaltmak için küstah ve yalancı burjuva propagandasına göre, emekli olduktan 7 yıl sonra 74 yaşına kadar çalışmaya izin veren bir yasa çıkarmıştı. Gerçekte hükümet, emekli olduktan sonra bile çalışmaya devam etme olasılığını savunuyor çünkü açlık aylıkları insanların yaşamasına izin vermiyor ve işçilerin çoğu çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Dahası, bu şekilde proletaryadan vergiler yoluyla daha fazla artı değer gasp edebileceğine inanmaktadır.

Mevcut reform da aynı yolu izliyor; günde 13 saate kadar çalışmayı öngörüyor. Bu yorucu 13 saatlik iş günü, tam zamanlı bir işe ek olarak ikinci bir patrondan ikinci bir yarı zamanlı iş almasına izin verilerek elde edilebilir. Burada da amaç, ailede iki kişi çalışsa bile tek bir işle ay sonunu getirememe gibi iğrenç bir gerçeği yasal hale getirmektir. Ayrıca, tasarıya göre, bir çalışan ilk altı ay içinde ihbarsız ve ücretsiz olarak işten çıkarılabilecek. Çalışma haftası, sadece altıncı gün için yüzde 40 gibi cüzi bir artışla altı güne çıkarılıyor. Ayrıca, reform grev özgürlüğüne ciddi bir saldırı niteliğindedir. Diğer işçilerin çalışmasını engelleyen grevcilere cezai sorumluluk getirmekte ve grev sırasında yol kapatma ve grev gözcülüğü yapmanın 5.000 Euro para cezası ve altı aya kadar hapisle cezalandırılmasını öngörmektedir. Hükümet, önümüzdeki aylarda bir sonraki durgunluk geldiğinde sosyal durumun daha da kötüleşeceğinin farkında ve iki cephede hareket ediyor; bir yandan patronları küstahça kayırıyor ve işçilerin sömürüsünü daha da arttırıyor, diğer yandan sınıf mücadelesinin yeniden başlamasına yanıt vermek için silahlarını keskinleştiriyor.

Ancak hükümet ve patronlar çatışmaya hazırlanıyorsa, işçi hareketi çok farklı bir durum içinde, çünkü patronların cepheden saldırısını püskürtmek için gerekli ve vazgeçilmez bir araç olan birleşik bir sendikal mücadele cephesi oluşturabilmiş değil. İşçi sınıfının bölünmüş olduğu çeşitli sendikalar hala kendi yollarına gidiyorlar ve sendikal mücadelede birlikten söz etmek ütopik görünmektedir.

21 Eylül grevine kamu sektörü sendikası ADEDY, hastane çalışanları sendikası POEDIN, Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı sendika konfederasyonu PAME, ülke çapındaki çeşitli işçi merkezleri, toplu taşıma ve eğitim sendikalarının yanı sıra düzinelerce sektörel ve endüstriyel sendika katılırken, özel sektör sendika konfederasyonu GSEE katılmadı. Ayrıca, Atina’daki gösteriler ayrı ayrı düzenlendi. En çok atılan sloganlar doğruydu: ’Ya kârları ya hayatlarımız’, ’8 saatlik işgünü işçilerin fethi olmuştur ve olacaktır’, ’Patronlar kârda, halk çamurda boğuluyor’ ancak sendikacıların zafer ilanlarına rağmen günlük grev Parlamento salonunun gözünü korkutması, patronları endişelendirmesi ve Yunanistan’ı oportünistlerin dediği gibi “Ortaçağ’a geri götüren” değil, Avrupa Birliği’nin diktaları doğrultusunda en modern emperyalist ve savaş kışkırtıcısı kapitalizmin girdabına sokan bu rezil yasanın geçmesini engellemesi gereken proleter gücün tezahürü değildi.

Bu yıl derecelendirme kuruluşları Yunanistan hakkında iyimser ve burjuvazi bundan kesinlikle mutlu olacak, ancak 13 yıl sonra ülke, Yunan proletaryasının iflastan kaçınmak için ödediği ağır bedel olan benzeri görülmemiş kemer sıkma politikalarının açtığı yaralarla derinden yaralanmış durumda. AB’nin 2022’de %5,9 ve bu yıl için +%2,6 GSYİH büyümesi tahmin etmesine rağmen, ülke nüfusunun %30’u yoksulluk riski altında ve ücretler hala 2010 seviyelerinin altında, kamu sağlık hizmetleri giderek tükeniyor ve emekli maaşları çoğu zaman açlıktan ölüyor. Yükselen enflasyon ve sermayenin sürekli saldırıları işçi sınıfına orantısız bir şekilde yükleniyor. Krizin sona ereceğine dair resmi açıklamalara rağmen, birçok proleter için yaşam koşulları sonsuz bir düşüş sarmalına dönüşmüş durumda. Kapitalist ekonominin neden olduğu ve bu yaz Yunanistan’ı yangınlar ve sellerle vuran iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, hükümetin altyapı inşaat sözleşmelerindeki beceriksizliği ve yolsuzluğu, esas olarak Syriza ve KKE tarafından temsil edilen siyasi oportünizmin hain etkisi ve ortalama bir işçiyi kendi acılarının gerçek nedenlerinden habersiz ya da daha kötüsü kayıtsız bırakan küçük burjuva ideolojisinin güçlenmesi, işçi hareketinde derin bir bunalıma katkıda bulundu. Ancak bu çelişkilerin kötüleşmesi aynı zamanda gerçek sınıf sendikalarının yeniden doğuşu ve Komünist, devrimci ve enternasyonal partinin güçlenmesi için bir fırsattır. Yalnızca bütünlüklü Marksist doktrine dayalı bir programa sahip bir parti, işçi sınıfına kapitalizmi yıkmanın ve ücretli emeğin sömürüsüne dayalı bu rezil rejimi ortadan kaldırmanın yolunu gösterebilir.Çin Komünist Partisi’nin Kökenleri – dördüncü bölüm

140. Genel Toplantı’da Sunulan Rapor


Koumintang ile İlişkiler Sorunu

Uzak Doğu Komünistleri ve Devrimci Örgütleri Kongresi’nde Enternasyonal, Doğu Asya ülkelerindeki milli-devrimci hareket ile proleter hareket arasındaki ilişkileri açıkça tanımlamıştı. Çifte devrimin gerekli olduğu Çin gibi bir ülkede, Kuomintang ile çalışmak, ancak komünizm perspektifini gizlemeden ya da terk etmeden ve dahası teorik, örgütsel ve taktik çerçevedeki revizyonizme boyun eğmeden yürütülmeliydi.

Ancak kısa bir süre sonra, Stalinist liderlik altındaki açık ihanete kadar Kuomintang ile anlaşmalara varıldı.

Kuomintang delegelerine Enternasyonal, bu partinin komünist ve devrimci olduğunu düşünecek kadar saf olmadığını söyledi. Kuomintang, ancak dünya komünizminin liderleri tarafından iyi tanımlanmış kesin koşullar altında milli devrimin hedeflerine ulaşmak için işbirliği yapılabilecek demokratik-devrimci bir partiydi, Enternasyonal temsilcisi şunları söyledi:

"Emperyalizme karşı olduğu sürece bu harekete destek veriyoruz. Ancak bu mücadeleyi bizim mücadelemiz, proleter devrim mücadelesi olarak kabul edemeyiz. Biz Çin ya da Kore komünistleri demokratik bir hükümet, üniter bir gelir vergisi, toprağın kamulaştırılması, demokratik devrim gibi sloganlar yükseltiyoruz. Ancak proletarya ve yarı proletaryanın unsurları kendi sınıf birliklerinde bağımsız olarak örgütlenmelidir. Çin’deki proletaryayı ve yarı-proleter kitleleri örgütlemeye yönelik komünist çalışmamızı bağımsız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu bizzat proleter kitlelerin davasıdır. Çin işçi hareketi radikal burjuva zihniyetinden ve demokratik örgüt ve partilerden tamamen bağımsız olarak gelişmelidir".

Çin’in proleter kitleleri kendi vizyonlarından ve kendi sınıf partilerini örgütleme görevlerinden vazgeçmemeliydi. Bu soru çok önemliydi çünkü ÇKP’nin kökeni örneğinde gördüğümüz gibi, tutarlı bir Marksist ve devrimci gelenekten yoksun olan genç bir komünist partiye yöneltilmişti. Dahası, hareket yalnızca küçük bir işçi sınıfı üreten geri kalmış bir kapitalist gelişme bağlamında yer alıyordu, ancak omuzlarında yalnızca Çin’in yüz milyonlarca köylüden oluşan sömürülen kitleleriyle birlik içinde başarılabilecek muazzam bir çifte devrim görevi taşıyordu.

Tartışılan bir diğer çok önemli nokta da toprağın millileştirilmesi sorunuydu. Kuomintang temsilcisi, öncelikle Çin’i emperyalizmden kurtarmak ve ülkede demokrasiyi kurmak gerektiğini belirtmişti. Kendisine şu şekilde cevap verildi:

"Çinli köylüler için toprağın millileştirilmesi sorunu idari reformlarla yukarıdan düzenlenecek bir şey değil, onlar için hayati bir gerekliliktir. Çinli köylülere demokratik bir rejimin kurulduğu yerde köylülerin bin kat daha iyi yaşadığını ve çıkarlarının bin kat daha güvende olduğunu göstermek için bu devrimci önlemi ilerletmeliyiz. Toprak sorununda doğru bir tutum olmaksızın büyük kitleler bizim yanımızda mücadeleye çekilemez".

Stalinist karşı-devrim Çin’e, önce burjuva aşamasının tamamlanmasını ve ardından sosyalist aşamaya geçilmesini içeren Menşevik taktiği dayattı. Bu taktik Sun Yat-sen’in "halkın üç ilkesi", milliyetçilik, demokrasi ve halkın refahı doktrini ile ifade edildi: Çin’in birleşmesi için askeri aşama; siyasi demokrasi aşaması; ve "halkın refahı" aşaması. Stalin bunlara şu anlamları yükledi: anti-emperyalist, tarımcı, Sovyet. İlk aşamada komünistler, köylü kitlelerinin çıkarlarını ve Çin’deki radikal burjuva devriminin geleceğini feda ederek tarım sorununu ortaya koymaktan dışlandılar.


İlk Kongreler

Çin Komünist Partisi ilk kongresinde kendisini proletaryanın partisi olarak tanımladı ve diğer örgütlerle ittifakları dışlayarak diğer partilerden net bir siyasi bağımsızlık ve ayrılık gösterdi. Genç işçi sınıfının geri kalmışlığı nedeniyle, Çin’deki devrimci kamp ilk başta anarşistleri, demokratları ve milliyetçileri bir araya getirdi. 1921’den 1922’ye kadar Hong Kong’daki gibi büyük grevler oldu ve artık meslek değil sanayi bazlı olan sendikalar çoğaldı; beş yıldan kısa bir süre içinde işçiler profesyonel loncalardan ve diğer geri biçimlerden mesleklerin, kategorilerin ve il bölünmelerinin üzerinde birleşik bir işçi sınıfı olarak yeniden örgütlenmeye başladılar.

ÇKP’nin kendisini öncelikle devrimci harekette öncü rolü üstlenmeye çalışacak olan Kuomintang’dan ayırması gerekiyordu. ÇKP’nin ilk kongresinden itibaren proletaryanın bağımsız bir güç olarak rolünün vurgulanması, diğer partilerle birleşmeleri dışlayan ve burjuva ve küçük burjuva etkilerinden özerk bir sınıf partisinin oluşumuna yöneldi.

Parti’nin hareket tarzı sendikal çalışmalara odaklanmış, bu arada Çin’in her tarafına yayılmakta olan sendikalara öncülük etmeyi ve diğer sendikal örgütlerle sağlam ilişkiler geliştirmeyi amaçlamıştır. Yerel Parti örgütleri de gençlik ve kadın hareketlerindeki rollerini geliştirdiler.

Kongre aynı zamanda Enternasyonal’in Çinli Komünistlere milli-devrimci hareketin taktiklerini aktarması için bir fırsat oldu. Doğu’daki küçük komünist partilerin delegelerine arka planda kalmamaları, Çin’de her yerde bağımsızlık ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren kitlelere iyice nüfuz etmeleri tavsiye edildi.

Diğer siyasi partilerle ilişki kurma, Çin’in iç zalimleri, savaş ağaları ve yabancı zalimlerle savaşan devrimci güçlerin geri kalanıyla birlik içinde mücadele etme sorunu ortaya çıktı. Çinli komünistlere özellikle Kuomintang ile işbirliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

Milli-devrimci hareketle ve özellikle de Kuomintang ile ittifak olasılığı, 15 Haziran 1922 tarihli "Çin Komünist Partisi’nin Mevcut Duruma İlişkin Birinci Deklarasyonu "nda ifadesini buldu. Deklarasyon Kuomintang’a, diğer demokratik partilere ve tüm devrimci sosyalist gruplara savaş lordlarına ve yabancı güçlere karşı mücadele etmek üzere bir "demokratik birleşik cephe" kurma davetiydi.

Ancak Deklarasyonda Kuomintang, emperyalistlere yakın tutumu ve Kuzey’deki militaristlerle periyodik işbirliği nedeniyle de eleştirilmekteydi. Kuomintang devrimci hareket içindeki yerini korumak için bu uzlaşmacı ve tavizkar politikayı terk etmek zorundaydı. Küçük burjuvaların pasifist yanılsamaları da mücadelenin önünde bir engel olarak eleştirildi: sadece savaş lordlarının iktidarını devirerek sürekli savaşlara bir son verilebilir ve yabancı güçlerin ülke üzerindeki etkisi ortadan kaldırılabilirdi.

Bu deklarasyonla ÇKP kendisini Kuomintang ile işbirliği yoluna soktu, ancak bu adımı atarken ittifakın daha sonra alacağı biçim, yani komünistlerin Kuomintang’a giriş yolu kesinlikle açık değildi.Siyonizm ve Anti-Siyonizm

(“Comunismo”, 86, 2019)Solun Arşivlerinden
Arap Ayrılıkçılığının Tarihsel Nedenleri

(“Il Programma Comunista”, no. 6, 1958)