המפלגה הקומוניסטית הבינלאומית
Home page - icparty@interncommparty.org
מה מבדיל מפלגתנו:
–   הקו שעובר דרך מרקס ללנין, ההקמת האינטרנציונל השלישי וההקמת המפלגת הקומוניסטית האיטלקית בליוורנו 1921, ומשם המאבק של השמאל הקומוניסטית האיטלקית נגד הנוון במפלגה במוסקוה והתנגדותה לחזיתות עממיות וקואליציות של אירגונים פרטיזנים
–   העבודה הקשה של שחזור הדוקטרינה המהפכנית והאירגון המפלגה, בקשר עם המעמד העובדים, חוץ מהפוליטיקה פרסונליסטית ותנועות אלקטורליים
 
- מי אנחנו ומה אנחנו רוצים - מה שמבדיל המפלגתנו
 
- מסמנות את היסודות, 1946
- פרוגרמת מהפכנית מיידית, 1952
- המהפכות המרובות, 1953
- האי-השתנות ההיסטורית של המרקסיזם, 1952
- המהפכה האנטי קפיטליסטית המערבית, 1953
- אושוויץ או האליבי הגדול, 1960
- לא הבלתי אפשרי לאומנות פלסטינית אף המהפכה הפרולטרית הבינלאומית תנקם את טבח הפדאיין, 1982
- המהפכה הנוראה של המדוכאים תנקום את השמדת הפלסטינים מתוכנן על ידי הבורגנות של עולם כולו,  1982
- שיעורים מרקסיסטים מהקמה המדינות והמאבק החברתי במזרח התיכון, 1983
- דרך אחת לפרולטריון הפלסטיני: מלחמת מעמדות, 1982 אוגוסט

- מלחמת בעזה. מחדש את הפרולטרית והקומוניסטית תנועה במזרח התיכון, 2014
- עוד פעם, מוות וכאב מעל עזה, 2018
- סולידריות בינלאומית בין פועלים מכל גזע ומכל מדינה!, 2018
- אחד במאי 2018 - נגד מלחמות הקפיטליזם! בעד ארגון ומאבק מעמדות! עד המהפכה והקומוניזם!
- המאבק של הפועלי הנמל בישראל. דוגמה קטנה נוספת של הדמוקרטיה הבורגנית ישראלי, 2018
- מרץ 8, 2019 - רק בקומוניזם יוכל להתפתח את הדמות החברתית ואינדיבידואלית ענקית של הנשים
- ראשון במאי 2019 - לפרולטריון אין מולדת
- 2019 - חירות בישראל: ההימנעות המפלגה מפני ההונאה
- 2020 - קורונה וירוס: המגיפה אינה נמצאת מעל המעמדות
- 2020 - כיצד על מעמד הפועלים להגיב למשבר ולהשלכות ההידבקות שכר מלא למובטלים 
- אחד במאי 2020 - הקפיטליזם העולמי, אשר מודאג רק בהישרדותו, מנצל ומפקיר את מעמד הפועלים להדבקתו - ניתן וצריך להפיל את הקפיטליזם בכל מקום
- אל על -  אויבי מעמד הפועלים
- אפריל 2021 - הסחר לעולם לא יוכל לרפא את האדם
- אחד במאי 2021 
- שראל-פלסטין: מלחמה אחת מטעם מדינות בורגניות דיכוי לאומי אחת פתרון אחת מעמדי ומהפכני