Enternasyonal Komünist Partisi
 
KOMÜNİST PARTİ
 
 
Başlıklar dizini

- 2022 - 1 -
- 2023 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
- 2024 - 7 - 8 -

 

s.1 - Aralık 2022

 – İran’da Yeni İsyan Dalgası: Öncül: artan fiyatlara karşı protestolar - Genç bir kadının öldürülmesine tepkiler - İşçi sınıfının tepkisi - Rejimi istikrara kavuşturma girişimleri
 – Amasra Maden Faciası
 – Ukrayna Savaşında Son Durum: Ukrayna taarruzu - Rusya’nın Tepkisi - Herson cephesinde - Savaşın iktisadi gerçekliği - NATO’nun müdahalesi - Türkiye’nin rolü - Almanya’nın tutumu - Askeri alanda Rusya-İran işbirliği - Orta Asya’da Rusya için sorun - Çin ve Hindistan’ın konumu - Çin zaman istiyor ve savaşta frene basıyor - Sonuçlar
 – Türkiye’de Burjuva Zulmü: Türk Tabipler Birliği ve Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanları Tutuklandı
 – Bosna Hersek’te Grevler ve Seçimler: Sağlık işçileri - Eğitim çalışanları - Madenciler - Seçimler
 – Afganistan Tarihi Üzerine - 141.Genel Toplantı’da Sunulan Rapor
 – Kazakistan Tarihi - 142. Genel Toplantı’da Sunulan Rapo
 – Belucistan Tarihi - 142. Genel Toplantı’da Sunulan Rapor
 – Orak Çekiç - Parti "logosu" sorunu üzerine notlar - 142. Genel Toplantı’da Sunulan Rapor: Komünistler kendilerini nasıl tanıtırlar?
 – Marksizm ve Sendika Sorunu (“Il marxismo e la questione sindacale”, Battaglia Comunista, 1949)
 – İtalya’da Sendika Ayrışmaları (“Le scissioni sindacali in Italia”, Battaglia Comunista, 1949)

s.2, Mart 2023
 – Türkiye-Suriye Depremi: Kapitalist ve Emperyalist Kriz Yönetimi - Felaketin Arka Planı: Bina Fazlalığı ve Emlak Balonu - İşçi Sınıfının Başını Çektiği Kendiliğinden Seferberlik - Mücadeleci Sendikaların Tutumu - Doğal Afetler ve Kapitalizm - Sınırın İki Tarafının Kaderi Ortak
 – Barut Fıçısı Çin: "Sıfır-COVID" politikasına karşı protestolar - Foxconn’da işçi protestoları
 – Peru: Burjuvalar Arası Çatışma
 – Pakistan’daki Durum: Sel Krizi Şiddetlendiriyor
 – Grev Yasağına Rağmen Bekaert Grevi
 – Gaziantep Döküm İşçileri Grevi
 – Portland, ABD: Belediye İşçileri
 – Birleşik Krallık’ta Yeni Grev Dalgası
 – Çin Komünist Partisi’nin Doğuşu, 134. Genel Toplantı’da Sunulan Rapor: Dünya devriminin doğuya doğru ilerleyişi - Çinli işçilerin geri kalmışlığı - Devrimci milliyetçi hareket - Öğrenciler ve yarı sınıflar hareket ediyor
 – Solun Arşivlerinden:
  - Komünist Solun Avrupa Proleterlerine Manifestosu, Bulletin international de discussion de la gauche communiste italienne, no. 6, Haziran 1944
  - Işık Parıltıları, Prometeo no. 146, 4 Temmuz 1937: Barselona Katliamı: Meksika İşçileri İçin Bir Ders - Cárdenas neden Azaña’ya destek veriyor? - Barselona işçileri! - Meksika işçileri!
 – Okur Mektubu: Seçimlere Doğru
 – Komünist Parti’nin Görevleri

s.3, Mayis 2023
 – 2023 Türkiye Seçimleri: Burjuvazi Yol Ayrımında: Seçim Öncesi Koşullar - Cumhur İttifakı - Millet İttifakı - Emek ve Özgürlük İttifakı - Diğer İttifaklar ve Adaylar - Emperyalist Güçlerin Tutumu - Sendikal Harketin Tutumu - Seçimin Olası Sonuçları
 – Çin ve Ukrayna’daki Savaş: Çin’in Tutumu - Rusya İle - Amerika Birleşik Devletleri’ne Karşı
 – Yunanistan’da Demiryolu Faciası
 – İran’da Sınıflararası Protestolar
 – Türkiye’de Yeni Bir İşçi Mücadeleleri Dalgası: DİSK’li İşçilerin Mücadeleleri - Türk-İş’li İşçilerin Mücadeleleri - Çıkarımlar
 – Fransa’da Emeklilik Reformuna Karşı Seferberlik: 53. CGT Kongresi: Toplumsal Bir Zafer mi? - Mücadelenin Son Dönemleri - "Dikkat Çekici" ve "Olağanüstü" Baskı Aracı - Sendikalararası Kurul İçin Üç Tarih - Bu Mücadelenin Sonucu Ne Olacak?
 – Rusya ve Gürcistan’da Grevler: Gürcistan: Taksi Şoförleri ve Kuryelerin Grevi
 – EKP’nin Portland Belediye Grevine Müdahalesi
 – Solun Arşivlerinden: Devrimci Marksist Hareketin Uluslararası Yeniden Örgütlenmesi İçin Çağrı, 1949

s.4, Temmuz 2023
 – Türkiye’de Burjuvazinin Krizi: Türk Burjuvazisi ve Seçimler - Kırılgan Bir Uzlaşı - Seçimler Her Zaman Proletaryanın Çıkarlarına Aykırıdır
 – 18. Brumaire
 – Kosova’da Savaş
 – Modern Köle Ticareti Boyunca Daha Fazla Ölüm
 – Almanya’nın Rejim Sendikaları MilitanlığıKontrol Altına Almak İçin Mücadele Ediyor
 – Birleşik Krallık’ta Grev Karşıtı Yasa: 2016 tarihli Sendikalar Yasası
 – Çin Komünist Partisi’nin Kökenleri, 136. Genel Toplantı’da Sunulan Rapor - Çin İşçi Sınıfının Mücadelesi ve Örgütlenmesi (1919-22)
 – Alman Devrimi: Bir Bilanço: Miras
 – Solun Arşivlerinden - Komünizm ve Milli Sorun (“Il comunismo e la questione nazionale”, Prometeo, no.4, 15 Nisan 1924): Eylem ve İlkeler - İlkelerden Kaçınmak Eşittir Burjuva İlkelerine Boyun Eğmek - Burjuva Özgürlük ve Demokrasi İlkesi - "Milliyet İlkesi" - Komünist Enternasyonal’de Milli Sorun - Doğru Tanımlanmış Marksist Yol - Yöntemin Milli Soruna Uygulanması - Almanya’da "Ulusal Bolşevizm" Hatası

s.5, Eylül 2023
 – 16 Ağustos Kamu Grevi: Tabandan Sendikal Cepheyle Genel Greve!
 – Fransız Banliyö İsyanı: Barbarlar, Komünist Partisi’nin Rehberliğindeki İşçi Sınıfı Örgütleriyle İleri! - Nahel’in Öldürülmesi - Ayaklanma Mı İsyan Mı? 2005’teki Ayaklanmadan Bu Yana Ne Değişti? - Burjuva Tepkisi: Baskı - İşbirlikçi Parti ve Sendikaların Tepkisi - Sadece Sınıfı Mücadelesi İçindeki İşçilerin Hareketi İsyana Bir Çıkış Yolu Sağlayabilir
– Hindistan’da Tren Faciası
– UPS İşçileri ve ABD’de İşçi Sınıfı Birleşik Sınıf Eylemi İçin!: Ne Demokratlar Ne de Cumhuriyetçiler! Sendikalar ve Tüm Patron Partileri Arasındaki Bağ Kesilsin!
– UPS’de Grev Yaparak Hayır Oyu Kullanın, Hiçbir Çalışan Arkada Kalmasın
– Oregon Hemşireler Grevi: Müdahalemiz
– Çin Komünist Partisi’nin Kökenleri, üçüncü bölüm (138. Genel Toplantı’da Sunulan Rapor): 1921-22 Yılları Arasında Uzak Doğu’daki Durum - Çin Komünist Partisi’nin Kökenleri
– Solun Arşivlerinden: Pasifizm Mi Marksizm Mi (Comunismo, no.16, 1984): Hangi araçlar? Onları kim, daha doğrusu ne hazırlıyor ve nasıl? - Kapitalist Militarizm - Savaşın özellikleri - Anti-militarizmimiz
– Parti Hayatı

s.6, Kasim 2023
 – Gazze’de Savaş: İsrail ve Filistin burjuvazisinin tüm partileri, proleterlerini, kârlarını savunmak ve çürümüş sermaye
 – Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Taarruzu
 – Demokratik Sosyalizm
 – Brezilya Hükümeti İşçi Sınıfının Dostu Değil
 – Türkiye’de Ekim Ayı İşçi Mücadeleleri
 – UAW İşçileri Sınıf Sendikacılığını Savunuyor
 – Yunanistan’da Genel Grev
 – Çin Komünist Partisi’nin Kökenleri
 – Siyonizm ve Anti Siyonizm
 – Arap Ayrılıkçılığının Tarihsel Nedenleri

s.7, Ocak 2024
 – Özak Tekstil’de Grev
 – Filistinli ve İsrailli Proleterlerin Birliği
 – Venezuella ve Guyana
 – Hindistan Kapitalizminin Çalkantılı İlerleyişi
 – Çin’de İşçilerin Mücadelesi
 – Kanada’da Yarım Milyon Grevde
 – Temellerin Belirlenmesi
 – Vefat İlanları

s.8, Mart 2024
 – Gazze Proletaryası Emperyalist Savaşta Ezildi
 – Savaşa Karşı EKP Manifestosu
 – Erzincan Maden Kazası
 – Almanya: Kapitalizm Krizde ve Faşizm Yükselişte
 – Antep’te Grevler Sürüyor
 – Bangladeş: Sınıf Mücadelesi Alevleniyor
 – G. Afrika’da Madencilerin Mücadelesi Sürüyor
 – Çin Komünist Partisi’nin Kökenleri
 – İşçi Konseylerinin Kurulması Üzerine Tezler
 – Parti Örgütünün Temelleri Hakkında Kılavuz
 – Evet, Biz Dogmatiğiz
 – Vefat İlanları