מפלגת קומוניסטית אינטרנציונל
Home page - icparty@interncommparty.org

מה מבדיל מפלגתנו:

- הקו שעובר דרך מרקס ללנין הנוסדה של האינטרנציונל שלישי והקמה של המפלגת הקומוניסטית איטלקית בליוורנו 1921, ומשם המאבק של השמאל קומוניסטית איטלקית נגד נוון במוסקבה והתנגדות לחזית עממית וקואליציות של ארגוני

- העבודה קשה של שחזור הדוקטרינה המהפכנית והגוף המפלגת, ביחד עם קשר במעמד עובדים, חוץ מהפוליטיקה פרסונליסטי ותנועות אלקטורליים

מי אנחנו ומה אנחנו רוצים - מה שמבדיל המפלגתנו

פרוגרמת מהפכנית מיידית, פורלי, 28 דצמבר 1952

מלחמת בעזה. מחדש את הפרולטרית והקומוניסטית תנועה במזרח התיכון