המפלגה הקומוניסטית הבינלאומית
Home page - icparty@interncommparty.org
מה מבדיל מפלגתנו:
   הקו שעובר דרך מרקס ללנין, ההקמת האינטרנציונל השלישי וההקמת המפלגת הקומוניסטית האיטלקית בליוורנו 1921, ומשם המאבק של השמאל הקומוניסטית האיטלקית נגד הנוון במפלגה במוסקוה והתנגדותה לחזיתות עממיות וקואליציות של אירגונים פרטיזנים
   העבודה הקשה של שחזור הדוקטרינה המהפכנית והאירגון המפלגה, בקשר עם המעמד העובדים, חוץ מהפוליטיקה פרסונליסטית ותנועות אלקטורליים
 
מי אנחנו ומה אנחנו רוצים - מה שמבדיל המפלגתנו

מסמנות את היסודות, 1946

פרוגרמת מהפכנית מיידית, 1952

המהפכות המרובות, 1953
המהפכה האנטי קפיטליסטית המערבית, 1953

אושוויץ או האליבי הגדול, 1960

לא הבלתי אפשרי לאומנות פלסטינית אף המהפכה הפרולטרית הבינלאומית תנקם את טבח הפדאיין, 1982
שיעורים מרקסיסטים מהקמה המדינות והמאבק החברתי במזרח התיכון, 1983

מלחמת בעזה. מחדש את הפרולטרית והקומוניסטית תנועה במזרח התיכון, 2014
עוד פעם, מוות וכאב מעל עזה, 2018
סולידריות בינלאומית בין פועלים מכל גזע ומכל מדינה!, 2018
אחד במאי 2018 - נגד מלחמות הקפיטליזם! בעד ארגון ומאבק מעמדות! עד המהפכה והקומוניזם!
המאבק של הפועלי הנמל בישראל. דוגמה קטנה נוספת של הדמוקרטיה הבורגנית ישראלי, 2018